Örebropartiet

Örebropartiet är ett nybildat parti med syftet att agera som motvikt och alternativ gentemot politikernas vanskötsel av kommunen de senaste mandatperioderna. Oavsett vilka partier som suttit vid makten har resultatet varit detsamma och präglats av kortsiktighet, maktfullkomlighet, girighet och ignorans. I Örebro plockar politiker ut 50 000 till 60 000 kronor i månadslön, belönar sig med förmåner eller i vissa fall fuskar till sig närmare en halv miljon i förlorad arbetsersättning för arbeten de inte ens haft. De tjafsar om vem som ska få sätta sitt namn på nästa skrytjippo eller prestigebygge samtidigt som det viktiga i vår kommun nedprioriteras eller glöms bort. Förfall av bostadsområden och nedskärningar inom vård, skola och omsorg beror inte på slumpen. Det beror på att makthavarna fjärmat sig från folkets verklighet och vardag. Det är inte örebroarna som hävdar att vi inte har råd att värna om våra yngre, gamla eller sjuka. Det är inte vi som säger att vi inte har råd att bry oss om varandra. Det är de politiker som varje år plockar ut mer än 30 miljoner av kommunkassan till sig själva, som tar sig rätten att avgöra vad som är viktigt för oss. Örebros politiker har gång på gång visat att de prioriterar sina karriärer framför örebroares bästa. Det är därför de agerar som de gör och i ena sekunden skyller ifrån sig på varandra för att nästa sekund bilda allians med sina forna motståndare.

Vad vi örebroare tycker är för politikerna helt ointressant. När vi kämpade ihop 12 500 underskrifter för en folkomröstning om avgiftsfri kollektivtrafik valde politikerna att ignorera det och höja busspriserna istället. När kommunens förskolepedagoger framförde kritik mot vanskötseln inför ett fullsatt Conventum så rusade politiker fram för att tysta dem. Det politiska etablissemanget kommer motarbeta varje försök till förändring och demonisera allt som hotar deras status quo!

När politiker vägrar att lyssna och vägrar att se till andra än sig själva så blir hela vårt samhälle lidande. Då krävs det en motvikt, ett alternativ, några som är beredda att agera annorlunda och som skiter i vad det politiska etablissemanget har att säga om saken. Örebropartiet är det alternativet. Vi utmanar den destruktiva utveckling och syn på det politiska uppdraget som dagens politiker har. I dess ställe vill vi föra en politik med lokalt fokus som tar avstamp i arbetarrörelsens visioner om ett mer sammanhållet och demokratiskt samhälle. Örebroares rättigheter i form av hälsa, utbildning eller möjligheter till att röra sig fritt i vår stad ska inte degraderas till handelsvaror. Vi ska stolt kunna känna att det är självklara rättigheter i vårt Örebro. Invånares kritik av politiken eller initiativ till folkomröstningar ska tas emot med vördnad och respekt. Politikerlönerna ska halveras och arvodena sänkas. Det ska vara den långsiktiga visionen om ett bättre Örebro för örebroarna som ska stå i centrum för politiken, inte personliga förmåner eller prestigeprojekt.

Örebropartiet ställer upp i kommun- och landstingsvalet men vår vision handlar om att arbeta politiskt årets alla dagar. Vi vill lösa konkreta samhällsproblem här och nu utan att behöva förlita oss på politiker som aldrig kommer att göra det åt oss. Vi i Örebropartiet kommer alltid att rakryggat och uppriktigt stå upp för våra ideal och aldrig vika oss för vad det politiska etablissemanget har att säga om saken!