Flygbladsutdelning i Rosta

Idag delade Örebropartiet flygblad till över 600 hushåll i Rosta. Flygbladen behandlade politikernas vanskötsel av Örebro kommun och deras ovilja till att lyssna på vad kommunens invånare tycker.

Vi informerade människor om vad vi vill med kommunen och uppmanade örebroare till att vara med och komma med synpunkter och förslag till vårt valprogram! Vi kommer under den kommande månaden gå ut med några av de frågor som vi kommer arbeta kring, samt genomföra fler aktiviteter i Örebros olika områden! 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter