Insändare om Örebropartiet i NA

I dagens Nerikes Allehanda publicerades en insändare skriven av "Holger". Vi uppskattar responsen och finner Holgers synpunkter och förslag mycket intressanta. Gör som Holger: gör din röst hörd för Örebropartiet!

Politikernas villkor - Ett steg i rätt riktning
Örebropartiet föreslår en halvering av kommunpolitikers löner för att göra politiker mer representativa för sina väljare. Ett utmärkt förslag!

Till problemet hör dock också att politiker sitter för länge på sina poster. Både tiden och lönen gör att politiker representerar mer sig själva än både sina väljare och sitt parti.

Med halveringen av lönerna kommer man åt avståndet mellan enskilda politiker och väljare men problemet att enskilda personer får ett inflytande på bekostnad av partiet finns kvar.

Som väljare är man i första hand intresserad av den politik som ett parti utlovar i stället för enskilda politikers ofta kortsiktiga egenintressen.

Detta demokratiproblem kommer man åt om fler i partiet får möjlighet att ha förtroendeuppdrag.

Ett enkelt sätt är att låta uppdragen rotera bland partimedlemmar. I stället för att låta en person sitta i fyra år kan man välja fyra personer inom partiet som sitter ett år var.

En representant för till exempel ungdomar kommer på det här sättet att behålla sitt perspektiv, sin solidaritet, fokus på sina väljare, sina egna erfarenheter av problemen samt troligen också återvända till väljarnas verklighet inom kort.

Ytterligare en fördel av rotationen är ett större intresse för att information och beslut om den förda politiken blir ett intresse för hela partiet och därmed förbättras också partidemokratin.

Sänkta ersättningar och roterande uppdrag för kommunpolitiker ger både väljarna och partierna mer inflytande över politiken. Örebropartiets förslag är ett viktigt steg i rätt riktning.
Holger
Örebro

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter