60 miljoner på idiotprioteringar eller på en politik för Örebroarna?

Vi har länge talat om hur Örebro kommun kommit att bli en experimentverkstad för oseriösa politiker. Här har vi samlat ett antal exempel i form av nyheter från senaste dagarna som med all tydlighet bevisar det som vi i Örebropartiet sagt hela tiden.

Vi har länge talat om hur Örebro kommun kommit att bli en experimentverkstad för oseriösa politiker. Här har vi samlat ett antal exempel i form av nyheter från senaste dagarna som med all tydlighet bevisar det som vi i Örebropartiet sagt hela tiden.
1. Politikerna slösade 25,7 miljoner på "skridskotorg", glömde bort sina egna regler och bestämde sig för att slösa 5 miljoner extra på ful byggnad


Samtidigt som politikerna hävdar att vi inte har råd att rusta upp kommunens skolor, hålla fritidsgårdar vid liv eller ge gamla människor bra mat så har de valt att slösa 25,7 miljoner på onödiga ombyggnationer av torg.

Dessa skrytbyggen var så viktiga för politikerna att klubba igenom att de glömde bort sina egna regler gällande kommunens uteserveringar. Nu när järntorget står klart finns där en skridskobana som ingen använder, men ingen plats för torgets restauranger och krogar att ha uteservering på.

Som om den behandlingen mot restaurangerna på järntorget inte vore nog har politikerna nu bestämt sig för att slänga ut 3-5 miljoner till på att bygga en helt ny restaurang. Skridskotorget ska nu alltså fulländas med en dyr och ful paviljong i limträ. 
Sammanlagda summan för politikernas torghaveri kommer att landa på cirka 30 miljoner kronor. 

2. Inte så noga med förskoleplatser så länge man som politiker kan plocka ut 53000 kronor i lön

Ibland får vi frågor från journalister om kommunpolitikerna förtjänar sin lön som de plockar ut på 53 000 kronor i månaden. Det snackas om att vi kommer få klåpare till politiker om de skulle tjäna hälften, dvs strax över den samhälleliga genomsnittslönen.

Kommunpolitikern Thomas Esbjörnsson bevisar att så inte är fallet. Idag har vi klantar till politiker som inte bara kostar väldigt mycket pengar, de är dessutom helt urusla och klarar inte ens av att se till så att kommunen kan hushålla med förskoleplatser till alla barn som behöver.

Tråkigt att våra barn ska fara illa på grund av deras ansvarslösa beteende!

Thomas Esbjörnsson har tidigare gjort sig berömd genom att försöka tysta ned pedagoger som vädrat kritik mot politikernas vanskötsel av kommunen. Om vi nu måste ha den sortens pajaspolitiker i kommunen tycker vi inte att de ska ha månadslöner på 53 000 kronor i månaden. Deras löner, ersättningar och arvoden uppgick 2013 till 30 miljoner kronor. Det är inte värt det. 

3. Redan försenad ombyggnation av Karolinska skolan skjuts upp ytterligare för att... det finns en fladdermus i ett närbeläget träd.

Först sköt de olika partikonstellationerna upp beslutet om att renovera och bygga om Karolinska skolan. Nu när deras kortsiktighet resulterat i allvarliga fuktskador försenas hela bygget på grund av en fladdermus...

4. Politikernas samvetslösa politik fortsätter att drabba äldre människor

Istället för att satsa på en ordentlig och stabil äldreomsorg har politikerna valt kortsiktighet och samvetslös förvaringspolitik. Här kommer två nyheter från senaste veckan om hur det ser ut inom äldreomsorgen i Örebro. Vi låter artiklarna tala för sig själva.

Hela tiden olika ansikten.

Gammal tant glömdes kvar på toastolen

Och för er som inte sett vilken sorts mat som politikerna serverar våra äldre så kommer här en bild.

5. Politikerna slänger 15 miljoner extra i sjön 

Samtidigt som gamla människor behandlas som slit och slängvaror inom den sk äldreomsorgen så ägnar politikerna sig åt att planera var det ska anläggas plaskpölar bekostade av kommuninvånarnas skattpengar

Deras prioriteringar är tydliga. Förskoleplatser, skolupprustningar och äldre människors behov är, om man frågar kommunens politiker, inte så viktigt. Skridskotorg, dyra paviljonger och plaskdammar tycks dessvärre vara det.

Så för att summera:
30 miljoner för onödiga torg och paviljonger.
15 miljoner för plaskpöl.
30 miljoner för politikernas löner, arvoden och ersättningar.

Örebropartiet vill halvera politikerlönerna och se över ersättningarna och arvodena. Om vi hade fått bestämma hade vi använt 60 miljoner till annat:

-För 60 miljoner hade vi kunnat ge kommunens 15 000 barn/ungdomar i åldrarna 7-15 år varsin fritidsaktivitet på en kostnad upp till 1000 kronor per år - i fyra år. 

- Vi skulle definitivt kunnat förse äldreomsorgen med både utökad personalstyrka och bättre mat. 

- Vi hade klarat att förse kommunens barn med de förskoleplatser som krävs. 

- Vi hade också kunnat ge 70 000 människor (en fjärdedel av hela Örebro läns befolkning) avgiftsfri tandvård. Tänk på det nästa gång en politiker rapar ur sig en mening som börjar med "vi har inte råd"!


Slut på tjafset! Örebro förtjänar bättre! Rösta på Örebropartiet senast den 14:e september!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter