Kampen fortsätter!

Örebropartiet fick 1050 röster i kommunvalet vilket motsvarar 1,14 % av rösterna, ett resultat som vi inte är nöjda med. Vårt mål med valrörelsen var att ta oss in i Örebros kommunfullmäktige, något som ansetts vara ambitiöst för ett litet parti som bara funnits i sex månader.

Att bygga ett parti från noll är ingen enkel uppgift, det kräver en hel del resurser. Att då bygga ett parti från noll, under loppet av sex månader, med en medlemsbas av framförallt ungdomar utan höga inkomster gör det hela mycket svårare. 

Vi misslyckades med att nå ut med vår politik till tillräckligt många väljare. Vi ser två huvudsakliga orsaker till detta, varav den ena kan ses som ett resultat av den andra. På grund av vår resurssvaga medlemsbas har vi inte haft möjlighet att synas i de etablerade mediekanalerna i samma utsträckning som de etablerade partierna har kunnat. Samtidigt har man från flera mediers håll valt att helt exkludera Örebropartiet från sin nyhetsrapportering och istället enbart fokuserat på etablissemangets partier. Det hade såklart inte varit ett problem om vi haft resurser nog att nå ut på egen hand. 

Vi kommer nu främst att fokusera på det interna arbetet och bygga partiet efter en långsiktig planering som sträcker sig längre än till valet 2018. De problem som vi adresserar i vår politik kommer med största säkerhet inte bara att kvarstå utan också förvärras. Vårt samhälle är i akut behov av en grundläggande förändring, en förändring som vi alltid kommer stå i fronten för att driva igenom. 

Vill man förändra samhället måste man också kämpa för det. Partistödet som vi hade kunnat ta del av om vi kommit in i kommunfullmäktige hade underlättat möjligheterna till att i högre utsträckning kunna bedriva den sortens politiska praktik som vi är intresserade av. Frånvaron av partistöd förhindrar oss däremot knappast från att initiera de projekt som vi planerat, det kommer endast innebära smärre förseningar. 

Avslutningsvis vill vi tacka er som hjälpt oss att nå ut med vår politik och som valde att lägga sin röst på Örebropartiet. Slut på valet! Kampen fortsätter!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter