Örebropartiet får medhåll av folkhälsoinstitutet - inför sprutbyten!

"Vi befinner oss nu i en situation där vi kan förhindra att flera örebroare, däribland minderåriga, smittas av dödliga sjukdomar eller så kan välja att låta det ske. Vi och folkhälsomyndigheten tycker att vi ska förhindra det. Politikerna förespråkar än så länge inga andra alternativ än motsatsen - att fler örebroare ska smittas och således dö."

Här följer ett gemensamt uttalande från Örebropartiet och Gatuterapeuten Hasse Arvidsson gällande att vi är för att införa sprutbyte i såväl kommunen som regionen. Örebropartiet drev frågan i valrörelsen och får nu medhåll från folkhälsoinstitutet.

I dagarna presenterade folkhälsomyndigheten en rapport där man förespråkar att sprutbyte bör införas i hela landet för att bekämpa narkotikamissbruk och förhindra spridningen av sjukdomen hepatit C. Metoden som föreslås är att missbrukare får tillgång till rena sprutor, kanyler samt rådgivning och vaccination.

Örebropartiet och Gatuterapeuten har länge förespråkat rena sprutbyten och välkomnar folkhälsomyndighetens rapport eftersom den går i linje med såväl Örebropartiets politik som Gatuterapeutens praktik. 

Vi tycker att det borde vara samhällets kollektiva ansvar att ta hand om de örebroare som hamnar snett. De som hamnat i missbruk och vars armveck pryds av grova infektioner borde mötas med öppenhet och hjälpande hand snarare än med trångsynt pennalism och intränande politikerläten om att missbrukare bara har sig själva att skylla. 

Trots att självaste folkhälsomyndigheten nu följer Örebropartiets och Gatuterapeutens exempel så vägrar de lokala politikerna att lyssna. Det spelar tydligen ingen roll att dödliga sjukdomar sprids på grund av smutsiga kanyler. Det är fortfarande olagligt med rena sprutbyten i Örebro kommun och Region Örebro Län. Detta har tvingat örebroare som Gatuterapeuten att gå så långt som att bryta lagen för att rädda livet på de örebroare som politikerna inte anser vara värda att bry sig om. 
När politikerna fick kännedom om detta reagerade de inte på ett ödmjukt och självkritiskt sätt där man lovade att omvärdera sin skeva politik. Istället slog de bakut och hotade med att stänga ner Gatuterapeutens verksamhet. Att det finns örebroare som visar civilkurage och samhällsansvar när politikerna vägrar blir helt enkelt för mycket för dem.

Vi befinner oss nu i en situation där vi kan förhindra att flera örebroare, däribland minderåriga, smittas av dödliga sjukdomar eller så kan välja att låta det ske. Vi och folkhälsomyndigheten tycker att vi ska förhindra det. Politikerna förespråkar än så länge inga andra alternativ än motsatsen - att fler örebroare ska smittas och således dö. Argumenten som de för sig med kan summeras till att "om man underlättar för människor som hamnat i missbruk att få sterila kanyler så uppmanar man helt plötsligt till att knarka". Med den sortens resonemang kanske vi örebroare snart får se hur politikerna lägger ner hela sjukvården med argumentet "om man får vård kan det skicka signaler om att det är fritt fram att skada varandra." 

Politikerna i Örebro kan föreslå att ge hemvändande IS-Jihadister jobb och terapi men vägrar samtidigt att förhindra att örebroare ska dö av dödliga sjukdomar. Det hela handlar om från vilken sida man ser verkligheten. Vi i Örebropartiet litar på att Gatuterapeuten och Folkhälsomyndigheten har bättre koll på hur man bör bedriva missbruksvård än vad politikerna har. Frågan är hur många fler örebroare som ska behöva smittas av hepatit C innan även politikerna inser det och börjar lyssna. 
Inför sprutbyten nu!

Markus Allard, partiledare Örebropartiet
Hasse Arvidsson, Gatuterapeut 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter