Låt länsborna rösta om landshövdingen!

Utnämnandet av Maria Larsson kom för de flesta av oss länsbor som en smärre chock. Landshövdingens uppgifter är av representativ karaktär, men hur representativ är egentligen Maria Larsson för Örebro Län?

Vem är hon? Maria är en kristdemokrat från Småland och var tidigare minister i kissblöjeregeringen. Där hade hon bland annat ansvar för den äldreomsorg hon ivrigt privatiserat och trasat sönder till den grad att min ovannämnda referens till nämnda regering överhuvudtaget gjorts möjlig och förståelig!

Hon kommer nu få ta plats i lägenheten på Örebro slott och få ut en lön som kommer att ligga på minst 124 000 kronor i månaden. Om månadslönen för landshövdingsarbetet skulle understiga denna lönenivå skulle hon - i egenskap av att vara tidigare minister (vars heroiska bedrifter vi alla känner till) - ändå få ut 124 000 kronor i månadslön pga sin "avgångsersättning" från riksdagen. Detta hade gällt även om hon (vilket vi alla vet aldrig skulle hända) tog jobb inom vården eller skolan - även då skulle hon tjäna 124 000 kronor, endast i egenskap av att ha varit en tidigare minister. De regler som det politiska etablissemanget satt för sig själva genomsyras av idén om att politiker ska vara mer värda än övriga samhällsmedborgare. 

Hade hon inte haft en bakgrund som minister hade hon "bara" tjänat cirka 75 000 kronor i månaden. Det tycks dock vara otänkbart att utse en landshövding som inte har en bakgrund inom politiken eller näringslivet. Utnämningarna är ofta direkta resultat av det nätverkande som sker mellan höga politiker och näringslivstoppar. Ett nätverkande som sker på långt avstånd från den vardag och verklighet vissa av dessa personer påstår sig representera! Vad har Maria Larsson för koppling till Örebro Län annat än att hon försämrat vår barn- och äldreomsorg?

Örebropartiet är konsekventa i frågan om politikers och representanters löner. De ska inte överstiga den genomsnittliga arbetarlönen på 24 000 kronor. Samma gäller för landshövdingämbetet. Det rimmar illa att Maria ska representera hundratusentals människor vars vardag hon dessutom försämrat genom sin medverkan i tidigare regering! Hur många av oss länsbor bor i slott och tjänar 124 000 kronor i månaden? 

Vi tycker också att landshövdingsämbetet borde utses genom direktdemokratiska regionala val! Om man ska påstå att uppdraget är av representativ karaktär rimmar det illa att utnämningarna sker genom nätverkande inom det politiska etablissemanget snarare än genom "de representerades" erlagda röster! Vi tror att länsborna kommer utse representanter med högre kompetens än vad de mest verklighetsfrånvända elementen i samhället är kapabla till. 

Örebropartiet förespråkar mer lokal demokrati och att ta bort gräddfilen för de intressen som arbetar för motsatsen. 

Markus Allard, partiledare Örebropartiet

(Publicerad i Nerikes Allehanda 13/4)

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter