Politikerna höjer sina löner - igen!

Idag rapporterar NA att politikerna i regionen får påökt i och med att tjänsterna utökas. En heltidstjänst för en politiker ligger på minst 54 000 kronor idag. Ola Karlsson (M) säger till NA:

"Jag tror att det säkert finns många som tycker att heltidspolitiker har alldeles för högt betalt, men det handlar om att ha en arvodesnivå som hyggligt väl speglar ansvaret och arbetsinsatsen."

Vad har Ola Karlsson gjort med det ansvaret förutom att skära ned i viktiga samhällssektorer och ge sig själv ökad lön? Ola Karlsson menar alltså dessutom att han och hans inkompetenta politikervänners "arbetsinsatser" är värda mer än en undersköterskas, brandmans eller lärares? Hur förklarar han annars - utifrån sitt korkade resonemang - att vi vanliga örebroare inte har löner som ligger på samma nivå som politikernas? 

Vi Örebroare vet att det inte handlar om ansvar eller arbetsinsats. Det handlar om att politikerna gör allt för att hela tiden gynna sig själva och de gör det på vår bekostnad.
Ännu mer idiotiskt uttalande står Regiondirektören Rickard Simonsson för. Han säger, angående politkernas höga löner, till NA:

"Det är bra för demokratin"

Det är precis det som det inte är! Om politikerna tjänar mer och åtnjuter en massa andra förmåner jämfört med de örebroare de säger sig representera kommer politiken att utformas ur andra perspektiv än de som återspeglas i örebroares vardag och verklighet! Höga politikerlöner är alltså knappast bra för demokratin, det är snarare ett hot mot den! 

Det här vansinnet kommer fortsätta tills dess att vi sätter stopp för det! Örebropartiet är det enda partiet som driver frågan om att halvera politikerlönerna och få bukt på politikerkorruptionen! 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter