Flygbladsutdelning Glanshammar: Slut på tjafset! Sopstation till Glanshammar!

Medlemmar delar ut flyblad i Glandshammar.
Medlemmar delar ut flyblad i Glandshammar.

Den lokala sopstationen i Glanshammar har stängts ned. Det har lett till att Glanshammar blivit överfyllt på sopor.

Politikerna i Örebro kommun har två alternativ när det gäller att lösa sopkaoset. Antingen låter man en extern organisation stå för verksamhet och driftkostnader i gengälld mot att kommunen tillhandahåller mark för sophanteringen. Eller så får man från kommunens sida helt enkelt ta sitt ansvar och smälla upp en kommunal sopstation i Glanshammar. Politikerna har istället valt att inte göra något av alternativen eftersom glanshammarbornas behov helt enkelt inte intresserar de styrande i Örebro kommunfullmäktige.
Örebropartiet driver en politik som skiljer sig från de etablerade partiernas. Vi utgår från människors behov i vardagen och driver frågor som exempelvis halvering av politikerlönerna och införande av fri tandvård. Om Glanshammarborna fattas en sopstation ska det inte vara svårare än att man från kommunens sida smäller upp en sådan eller tillhandahåller möjligheter för organisationer att driva en! Det är Örebropartiets hållning i frågan.

- Texten i flygbladet 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter