Vi städade upp efter politikernas beslut! Se filmen!

Medlemmar städar upp i Glanshammar
Medlemmar städar upp i Glanshammar

För några månader sedan stängde politikerna i Örebro kommun ner sopstationen i Glanshammar. 
Det ledde till att Glanshammar blev överfyllt på sopor. Bland annat fick anställda på den lokala Ica-glansen ägna sig åt att plocka upp efter politikernas beslut. 

Flera månader har gått och politikerna har fortfarande inte gjort något åt de problem som de orsakat. Örebropartiet bestämde sig då för att städa upp efter politikerna.

Vi lämnade in soporna på närmaste sopstation (Lillkyrka 4-5 km bort). Det är en sträcka som är mödosam att göra för de Glanshammarsbor som inte har bil. 

Politikerna i kommunen har två val. Antingen upplåter man mark åt en extern aktör att sköta verksamheten och stå för driftskostnader eller så går man från kommunens sida in och tillhandahåller en sopstation. Politikerna har istället valt att inte göra något av alternativen eftersom glanshammarbornas behov helt enkelt inte intresserar dem.

Örebropartiet driver en politik som skiljer sig från de etablerade partiernas. Vi utgår från människors behov i vardagen och driver frågor som exempelvis halvering av politikerlönerna och införande av fri tandvård. Om Glanshammarborna fattas en sopstation ska det inte vara svårare än att man från kommunens sida smäller upp en sådan eller tillhandahåller möjligheter för organisationer att driva en!

Slut på tjafset - Sopstation till Glanshammar!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter