Flygbladsutdelning i Solhaga och Västhaga

Under lördagen 25 mars genomförde medlemmar i Örebropartiet flygbladsutdelningar till samtliga hushåll i Solhaga och Västhaga.

- Det är två sorters flygblad vi delat ut. Det ena handlar om att vi vill sänka politikernas löner till 25 000 kronor i månaden så att vi kan få mer pengar över till örebroarnas välfärd. En ganska enkel prioritering att göra om man vill sätta folket i första hand, säger Markus Allard, partiledare för Örebropartiet.

- Det andra flygbladet handlar om att vi i Örebropartiet vill införa avgiftsfri tandvård i hela länet. Det är en skam att så många länsbor ska behöva lida för att de inte har råd med tandhälsan. Att införa avgiftsfri tandvård för samtliga 290 000 länsbor är billigare än att avlöna riksdagens 349 politiker. Dessutom skulle det innebära en ekonomisk vinst för sjukvården då avgiftsfri tandvård skulle fungera i förebyggande syfte gentemot flera sjukdomar som idag kostar sjukvården ansenliga mängder skattemedel.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter