Vi startar insamlingskampanj!

Vi har startat en insamlingskampanj i syfte att finansiera vår valrörelse. 
Målet är att samla in 35 000 kronor innan sista september i år. 

Örebropartiet är inte som de etablerade partierna. Vi saknar ekonomiska resurser men har en politik som syftar till att flytta makt från samhällseliten till folket. Att bygga ett parti från noll är inte en dans på rosor, det är krävande och framförallt dyrt.

De etablerade partierna uppbär partistöd på många miljoner. Vi är istället helt beroende av våra medlemmar och sympatisörers välvilja att donera pengar för att vi ska kunna nå ut med vår politik.

De etablerade partierna får sina valsedlar finansierade och utstationerade. Vi behöver köpa våra valsedlar och bemanna valstationerna på egen hand.

De etablerade partierna bedriver en politik av och för sig själva. Vi driver en politik av och för folket, en politik som syftar till att ta tillbaka pengar från samhällseliten och istället satsa där det behövs, i välfärden och samhällsnyttiga områden. Framförallt är vi ett parti som inte kontaminerats av den försuttenhet och korruption som vi kan se hos de etablerade partierna.

Vårt problem är inte att människor inte håller med oss. Vårt problem är att vi har svårt att nå ut till alla invånare i Örebro och Örebro län. Här kan pengar underlätta enormt. Dels krävs det för att vi ska kunna finansiera valsedlar, men också för vårt kampanjmaterial i form av flygblad och foldrar.

Desto mer pengar vi samlar in, desto bättre kampanjarbete kan vi bedriva. I bästa fall skulle vi till och med kunna köpa annonsplatser så att vi kan nå ut med våra budskap till alla!

Den svåraste biten för oss är tiden innan vi klarar mandat. Där befinner vi oss nu.

Vi får frågan om våra visioner begränsar sig till enbart Örebro och länet. Svaret på den frågan är givetvis ett klart nej. Om vi hade resurserna hade vi ombildat oss till riksparti för länge sedan. Vi är dessvärre inte där ännu. Vi satsar på att etablera  oss lokalt och att göra skillnad här och nu, men det stannar inte där. Det handlar om att ta ett steg i taget. Du kan hjälpa oss med det!

Bidra med valfri gåva till:
Plusgirokonto 71 49 78-4
märk insättningen med "gåva"
eller:
Swish: 123 043 99 43
märk insättningen med "gåva"

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter