Hur kan vänsterpartiet låta Nadja Pasent Awad sitta kvar?

Nadja Pasent Awad är kommunpolitiker för Vänsterpartiet i Örebro. Hon anser att kritik mot hedersvåld är islamofobi och att S och M vilar på rasistisk grund. Hon sitter i fritidsnämnden och fattar därmed beslut om vilka föreningar som ska erhålla kommunala bidrag och inte. Är hon verkligen lämplig för det uppdraget?

Den politiska sandlådan når nya nivåer när Vänsterpartiets politiker Nadja Pasent Awad försöker smeta rasiststämpeln på S och M för att de vill se integrationsåtgärder.

NYHETER IDAG: V-politiker i Örebro: S och M vilar på rasistisk politik

Tidigare har hon dömt ut all kritik mot hedersvåld som islamofobi.

NYHETER IDAG: V-politiker i Örebro: ”Går inte att uttala sig om hedersvåld utan att uttala sig islamofobiskt”

Örebropartiet är mycket kritiska till den politik som förts av såväl de S-ledda koalitioner, som V gett sitt stöd till, som de M-ledda koalitioner som styrt både på lokal och nationell nivå. Att däremot kalla integrationsåtgärder för rasism är inte bara oseriöst, det är ett obehagligt uttalande och blottlägger en mycket destruktiv syn på det svenska samhällskontraktet.

I tider som dessa då politikerna belastat Sverige med en oansvarig invandringspolitik blir åtgärder som syftar till integration och assimilering allt viktigare för att bryta den segregationen som de etablerade partierna skapat.

I en kommun som Örebro, som blivit ökänd för att ha gett upphov till ett stort antal islamister, varav flertalet rest utomlands för att delta i Islamiska Statens barbariska handlingar, blir Nadja Pasent Awads (V) uttalanden extra allvarliga!

Islamister i Sverige har till syfte att spä på segregationen av muslimer i syfte att vinna makt och inflytande för sig själva. De sprider den världsbild som Nadja Pasent Awad reproducerar när hon dömer ut kritik mot hedersvåld som islamofobi eller när hon hävdar att integrationspolitiken har sin grund i rasistiska föreställningar.

Nadja Pasent Awad är ordinarie ledamot i Fritidsnämnden i Örebro kommun. Det är den nämnd som fattar beslut om vilka föreningar som ska erhålla kommunala bidrag och inte. Bland annat fattar nämnden beslut om bidrag till de ideella eldsjälar som hjälper flickor och kvinnor undan våldsamma män, däribland kvinnor som utsätts för det vidriga hedersvåld som gror i vårt land. Samma hedersvåld som det, enligt Nadja, är islamofobiskt att kritisera. Nämnden fattar också beslut om bidrag till föreningar som Islamiska Kulturcentret, den förening som driver Örebro Moské.

Örebropartiet anser att det är mycket olämpligt och extremt anmärkningsvärt att V låter en politiker som vill stämpla "islamofobi" i pannan på de krafter som bekämpar hedersförtryck vara med och fatta beslut om vilka kvinnojourer som ska beviljas bidrag och inte.  
Nadja Pasent Awad är uppenbarligen inte ensam om sitt förakt mot de som bekämpar hedersvåld och förespråkar integration. Hennes inlägg har gillats av Johannes Nilsson, Vänsterpartiets politiska sekreterare i Örebro.
 
I Örebro lever många människor som flytt till Sverige för att undkomma den islamistiska terrorn och förföljelsen. Vår stad har problem som måste tas på allvar. Kvinnor utsätts för hedersvåld, ungdomar drillas till jihadister och våra politiker har genom sin flathet låtit det pågå.

Att nu ha lokala politiker som anser att kritik mot hedersvåld är islamofobi och att integrationsåtgärder är rasism, är ännu ett problem för vår kommun.

När politiker flirtar med mörka, reaktionära strömningar så är det i slutändan örebroarna som får betala priset, främst de som önskar en fristad undan hedersförtryck och segregation.

Örebropartiet anser, till skillnad från Vänsterpartiet, att vi måste ta i med krafttag mot hedersförtrycket och lägga i växeln när det gäller integrationspolitiken. Den politik Vänsterpartiet Örebro och Nadja Pasent Awad företräder är det sista vi behöver.

Styrelsen för Örebropartiet 2 januari 2018.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter