S-politiker upprörd för att vi vill satsa på välfärden

I dagens Örebroarn upprörs S-politikern Elisabeth Hammar över att vi i föregeånde Örebroarn kritiserar prioriteringen att slösa 660 000 kronor av örebroarnas skattemedel på ett plåtäpple i det utsatta Vivalla samtidigt som, bla socialdemokraterna, genomför nedskärningar inom äldreomsorgen.

S-politikern hävdar också att det inte finns några skattepengar att hämta i att spara in på orimligt höga politikerlöner, varmed hon argumenterar för att de ska förbli i nuvarande löneklass där 60 000 är grundarvodet för ett kommunalråd.  

Örebropartiet vill sänka politikerlönerna av främst två anledningar:
För det första skulle vi spara minst 15 miljoner på att halvera politikerkostnaderna i kommunen. För samma summa kan vi finansiera en idrottssubvention för alla Örebros barn och ungdomar i åldrarna 7-16 år. Alla dessa barn och ungdomar skulle då kunna erhålla 1000 kronor i fritidsaktivitetssubvention så att alla barn i Örebro skulle kunna idrotta eller ha en aktivitet på fritiden. För mer info: Läs vårt fritidspolitiska program. 

Örebropartiet väljer här att prioritera barnen framför politikerna. Socialdemokraterna tycker det är en dålig prioritering.

Den andra anledningen att sänka politikerlönerna är att få ner politikerna på jorden igen.
I en rad frågor ser vi hur de svävat iväg. Resultatet blir att man försvarar satsningar på plåtäpplen samtidigt som man hävdar att vi inte har råd med äldreomsorg eller tandvård. När vi kritiserar detta får vi det raljanta svaret från S-politikern Elisabeth Hammar att tandvårdskostnaden och plåtäpplekostnaden inte är i samma storleksordning varmed man aktivt undviker att bemöta kritiken i sak: Nämligen att bla S haft decennier på sig att åtgärda det faktum att tusentals länsbor lider av smärta pga att de inte har råd att laga tänderna. Att tandvården är en klassfråga är inget socialdemokraterna vill åtgärda den här gången heller. Inget problem för politikerklasskiktet helt enkelt. Istället blir de upprörda över att Örebropartiet vill föra en politik som satsar på välfärd snarare än på politikerlöner och plåtäpplen. Så länge S är motståndare till denna typ av prioritering har S-politikern Hammar rätt i att vi knappast för hennes talan. Vi vill istället föra en politik av och för örebroarna.

- Markus Allard, partiledare Örebropartiet.

Vår debattartikel i Örebroarn 14 mars.

S-politikerns replik om varför det är bra att lägga skattemedel på plåtäpplen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter