Bostadspolitiskt program publicerat!

Vårt valprogram har uppdaterats  med den bostadspolitiska delen!  

Örebro har prisats för sitt bostadsbyggande, men dolt bakom de uppresta bostadsrätterna och nyproducerade hyresrätterna gömmer sig en stigande privat skuldsättning. Örebropartiet bostadspolitik syftar inte enbart till att bostadsbeståndet ska vara i balans. Vi tar även hänsyn till skuldsättningen eftersom den utgör ett mycket stort hot mot hela samhället på lång sikt. Här handlar det om att föra en kontrollerad politik som väger in flera intressen där helhetsperspektivet, samhällets bästa, är vägledande. Vi är inte immuna mot ekonomiska kriser. Vi ska stå rustade. En sund bostadspolitik är en politik som också tar skuldsättningen i beaktning. Bostadspolitiken måste ner på jorden igen.

Läs det bostadspolitiska programmet i sin helhet genom att klicka här!

Örebropartiets bostadspolitik i punktform:
- Bygga billiga hyresrätter inom allmännyttan
- Införa en bostadsförmedling för en mer effektiv ruljangs på bostadsmarknaden
- Nyttja allmännyttan till att pressa ner priserna - Förbygga den privata skuldsättningen
- Renoveringar istället för renovräkningar
- Stoppa utförsäljningar och privatiseringar av allmännyttan
- Införa skattemässigt billigare boendelösningar för nyanlända
- Göra bostadskön mer rättvis
- Nej till skrytbyggen
- Nej till Kulturkvarter för en halv miljard skattekronor
- Skydda åkermark från byggande
- Förtäta staden med fler grönområden
- Upprätta fler boenden för socialt utsatta
- Ta tillbaka fastigheter från oseriösa aktörer

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter