trafikpolitiskt program publicerat!

Vårt valprogram har uppdateras med väg- och trafikpolitik!

Vår politik på området tar hänsyn till det faktum att Örebro växer, vilket kräver en pragmatisk inställning gentemot trafiksituationen.

Läs hela det väg- och trafikpolitiska programmet genom att klicka här!

Örebropartiets trafikpolitik i punktform:
- Nej till onödiga ombyggnationer
- Nej till att göra Hertig Karls allé enfilig
- Bättre framförhållning och förebyggande arbete gällande reparationer och renoveringar av vattenledningar och vägnät
- Fler parkeringshus och tunnelgarage för bilister i allmänhet
- Fler kommunala parkeringsplatser för boende att hyra
- Tills ovanstående är infört, temporära dispenser från parkeringsavgifter i sitt bostadsområde
- Införa krav på adekvata parkeringslösningar vid varje nybyggnation
- Fler motorcykelparkeringar och motorcykelgarage
- Nolltaxa i kollektivtrafiken

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter