Äldrepolitiskt program publicerat!

Vårt valprogram har uppdaterats med vår äldrepolitik!

Örebropartiets äldreomsorgspolitik syftar till att förbättra för såväl våra äldre som för våra anställda på området. Äldreomsorgen är det område, på kommunal nivå, som Örebropartiet kommer tillföra mest resurser till jämfört med den rådande situationen.

Dagens äldreomsorg är kraftigt eftersatt och vanskött. Under de senaste mandatperioderna har det uppdagats flera fall av vanvård på äldreboenden i kommunen.

Örebropartiet har också blivit kontaktade av flertalet anställda inom äldreomsorgens olika sektorer. Dessa sköterskor och vårdbiträden har förtvivlat vädjat om hjälp gällande den rådande situationen. Vi har informerats om grova missförhållanden, men också om att vi inte varit det enda parti som blivit kontaktade. I flera års tid har anställda försökt göra ansvariga politiker uppmärksamma på missförhållandena men åtgärderna har trots det uteblivit.

När de anställda vädjat om fler kollegor och bättre arbetsvillkor har politikerna istället svarat med att anställa fler chefer, som inte sällan råkar vara vänner eller makar till politikerna själva.

Äldreomsorgen är ett av de kommunala områden där politikerna genomför en systematisk urholkning i syfte att få loss pengar till andra utgiftsområden.  Bland annat har de styrande partierna genomfört nedskärningar i äldreomsorgen i hundramiljonersklassen, detta samtidigt som man väljer att satsa en halv miljard på ett sk "kulturkvarter".

Resultatet av den förda politiken är att allt fler anställda bränner ut sig till följd av den systematiska underbemanningen samt att allt fler äldre far illa. Denna negativa utveckling måste brytas. Det är det Örebropartiets politik syftar till. Vi är beredda att vända på varenda sten i syfte att rusta upp äldreomsorgen till den nivå den ska ligga på. Våra äldre slet för att bygga det här samhället åt oss, att ge de en värdig äldreomsorg är det minsta vi kan göra. Det är vår plikt!

Vår äldreomsorgspolitik i punktform

·         Rusta upp äldreomsorgen - Fler anställda och förbättrade arbetsvillkor
·         Upprätta fler hemtjänststationer
·         Införa scheman som är praktiskt genomförbara
·         Avskaffa delade turer - Inför rätt till heltid
·         Inrätta en social hemtjänst
·         Skärpta språk och kompetenskrav
·         Måltider med hög standard - Utökat samarbete med restauranger
·         Möjliggöra för husdjur på vissa boenden
·         Planera för att anlägga äldreboenden i närhet till förskoleverksamhet
·         Skärpta kvalitetskrav på såväl privat som offentlig verksamhet

LÄS HELA VÅRT ÄLDREPOLITISKA PROGRAM GENOM ATT KLICKA HÄR!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter