Har vi lappat din bil?

Under dagen har Örebropartiet lappat bilar på väster, men istället för p-böter erbjuder vi lösningar på parkeringsproblemen i Örebro. Läs vad som stod på lappen här:

"Vi förstår om din puls ökade nu, men du kan vara lugn. Ja, rent av lättad! För det här är ingen P-bot, det är information om att det nu finns ett parti som vill lösa parkeringsbristen i kommunen.

De sittande kommunpolitikerna har bestämt sig för att upprätta parkeringsautomater i flera områden runt om i Örebro. Det gör de för de upptäckt att det är belamrat med bilar i vissa områden. Anledningen till varför det är smockfullt med bilar på vissa ställen är för att politikerna successivt minskat antalet parkeringsplatser i relation till den totala trafiken. Det är lätt hänt att det försvinner parkeringar om man exempelvis bygger "skridskotorg" eller andra former av skrytbyggen över dem.

Därför trängs nu pendlare med boende i flera områden. I många fall saknar de boende egen parkering sedan tidigare, varmed de förpassats till att stå på allmän plats.

Örebropartiet tycker det är fel att bestraffa bilister med p-avgifter för en situation de inte själva rår för. Det gäller främst er som bor i detta område.

Örebropartiet vill förbättra parkeringssituationen på tre sätt.

1. På kort sikt vill vi införa särskilda parkeringstillstånd för er boende, som saknar egen parkering att hyra, som kan nyttjas ett visst avstånd från er bostad.

2. Vi vill se till så att kommunen också tillhandahåller fler parkeringsplatser för boende att hyra.

3. Vi kommer skapa fler allmänna parkeringsplatser och parkeringshus runt om i staden.


Vi tror att parkeringsbristen löses bäst genom  fler parkeringar snarare än fler avgifter.

Läs mer på: www.orebropartiet.se

- Partiet nära dig"

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter