Uttalande angående parkeringsbristen och vågen av P-automater

Här följer ett uttalande från partiet gällande parkeringsbristen och vågen av parkeringsautomater, som kommunpolitikerna tvingat på örebroarna.

De senaste mandatperioderna har kommunpolitikerna successivt minskat antalet parkeringsplatser i relation till den totala trafiken. Bilister har därför börjat ta upp parkeringsplatser i allmänna utrymmen några kilometers radie från stadskärnan, bland annat i områden där de boende saknar egna parkeringsplatser varmed de sedan tidigare förpassats till att parkera på allmän plats.

Det är främst vissa områden på Väster, Öster, Söder och Norr som på sistone blivit föremål för kommunpolitikernas parkeringsautomatsoffensiv. 

De örebroare som är boende i dessa områden kommer nu få betala avgifter för att kunna ha sina bilar stående i närheten av sina hem. Avgifterna kommer ligga på närmare 4000 kronor per år till att börja med och sedan, när politikerna anser frågan vara färdigutredd, stiga till 9000 kronor per år.

Örebropartiet vänder sig emot att de boende ska behöva betala dyra avgifter för att de råkar bo i "fel områden". Anledningen till varför det är belamrat med bilar är för att det saknas adekvata parkeringslösningar. Det rår inte de boende för.

Beteendet är typiskt för de etablerade kommunpolitikerna i Örebro. Först försämrar de parkeringssituationen, genom att medvetet stänga ner och bygga bort parkeringar. Därmed tvingar man pendlarna att parkera i bostadsområdena där de får trängas med de boende. Därefter fattar man beslut om att avgiftsbelägga såväl pendlare som boende. Varför inte lösa grundproblemet istället? Det är det Örebropartiet vill göra.

Som temporär lösning vill vi införa dispenser för de boende i dessa områden. De boende ska kunna erhålla särskilda avgiftsfria parkeringstillstånd som gäller ett visst avstånd från sin bostad. Därigenom straffas inte de boende av kommunpolitikernas oförmåga att lösa parkeringsfrågan.

På längre sikt vill vi upprätta fler parkeringsplatser och parkeringshus för att avlasta parkeringstrycket. Vi vill även se till så att kommunen upprättar särskilda hyrparkeringar för de boende i de områden där det saknas.

Parkeringsplatser ska inte vara en dyr bristvara i Örebro. För att motverka den utvecklingen måste man från kommunpolitikens sida skapa fler parkeringslösningar. Problemet med parkeringsbristen kommer inte försvinna för att man börjar avgiftsbestraffa örebroarna.

Kommunens trafikpolitik har svävat iväg. Örebropartiet tar ner den på jorden igen!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter