Politikerna höjer sina löner igen!

Politikerna i kommunfullmäktige har röstat igenom sitt förslag om att höja sina egna löner till nya orimliga nivåer. Detta trots att kommunen är skuldsatt och vår välfärd kraftigt eftersatt.

Örebropartiet tycker det är skamligt hur kommunpolitikerna väljer att höja sina egna löner till nya orimliga nivåer. På fyra år har kommunpolitikernas arvoden gått från 53 000 kronor i månaden till nu, 65 000 kronor i månaden. En höjning av månadsarvodena med 12 000 kronor på fyra år.

Markus Allard tror att höjningen kommer öka Örebropartiets chanser att ta plats i kommunfullmäktige i höst och ställer sig frågande till andra politikers anklagelser om att det skulle vara Örebropartiet som spär  på politikerföraktet i samhället.  

- Att kommunpolitikerna, i ett läge av skuldsatt ekonomi och eftersatt välfärd, väljer att gå vidare med ännu en höjning av sina redan orimligt höga arvoden ökar våra chanser att ta plats i fullmäktige i höst, säger Markus Allard.  

- Är det verkligen Örebropartiet som spär politikerföraktet? Vi är ju det parti som går längst i frågan om att sänka politikerarvodena, som vi tycker ska ligga runt 30 000 kronor.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter