Markus Allard i NA: Vem är det egentligen som spär på politikerföraktet?

Markus Allard frågar sig, i en debattartikel i Nerikes Allehanda, vem det egentligen är som spär på politikerföraktet i Örebro. Han föreslår att de etablerade partierna bör diskutera politiken i sak istället för att slänga sig med intränade läten som populism och politikerförakt så fort de möter kritik.

Denna debattartikel publicerades ursprungligen i Nerikes Allehanda. 

21 juni publiceras en ledartext av Lars Ströman med anledning av att Örebropartiet publicerar en bild av Kenneth Nilsson (S) på Facebook med en tillhörande pratbubbla: ”Idag höjde jag min lön med 7000 kronor i månaden. Nu tjänar jag 72 000 kronor i månaden. Du betalar.”

Ströman undrar om det finns någon politiker som tror att en publicering av en karikatyr stärker förtroendet. Den fråga han borde ställa sig är snarare, finns det någon politiker som tror att en så kraftig lönehöjning stärker förtroendet?

Nilsson själv var inte sen med att börja rapa upp intränade läten om populism, ihärdigt påhejad i kommentarsfältet av Bondeson (KD) och Åhrlin (M), som också just röstat för sina egna lönehöjningar. Men inte ett ord om varför man röstat som man gjort.

Räckte det inte 2014 då ni kommunalråd tjänade 53000 i månaden? Eller som lönerna var vid nyår, 59 455 kronor i månaden? Nu, ett halvår senare, höjer ni grundarvodet för ett kommunalråd till 65 455, och för kommunstyrelsens ordförande från 65 000 till 72 000. Med andra ord en tioprocentig höjning inom loppet av ett halvår och en höjning på 12 000 kronor mer i månaden inom loppet av fyra år.

Men det är Örebropartiet som spär på politikerföraktet?


Vi vill sänka grundarvodet till 30000, för att förhindra att politikerna svävar iväg i sin egna lilla bubbla och för att se till så att varje skattekrona kommer medborgarna till gagn.
Vi förstår att chockhöjningen av politikerlönerna är något S tycker är jobbigt att prata om, att de istället vill att vi ska vara tysta. Kenneth Nilsson har tidigare i NA sagt att han vill undvika en offentlig diskussion om det hela. Men vi kommer fortsätta att prata om det här ändå fram till valdagen. Och efter.

När tandvården blivit en klassfråga, när politikerna försatt kommunen i skuld och när äldreomsorgens brukare och anställda far illa på grund av nedskärningar och besparingar. Då väljer politikerna att slösa över en halv miljard på att bygga ett så kallat kulturkvarter, uppföra ”plåtäpplen” och höja sina egna löner till nya orimliga nivåer.

Örebropartiet är alternativet till de senaste mandatperiodernas skeva prioriteringar. Vi vill införa avgiftsfri tandvård, rusta upp äldreomsorgen och påbörja skuldsaneringen av kommunen. Vi är också emot byggandet av kulturkvarteret såväl som andra skrytbyggen och jippon. Vi kommer justera kostnaderna för den politiska administrationen i enlighet med vad som är rimlig sett utifrån skattebetalarnas intressen. Mer går att läsa på vår hemsida.

När kritik mot politikers prioriteringar avfärdas som primitiv pöbelmentalitet och populism kommer inte politikerföraktet att stävjas, tvärtom. Bättre då att kritisera politiken i sak istället. Slutligen kan man fråga sig huruvida det är vi eller de etablerade partierna som skapat dagens politikerförakt.

Markus Allard, partiledare Örebropartiet

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter