Örebropartiet och Kollektivtrafiken

Örebropartiet publicerar under söndagen 22 juli sitt kollektivtrafikspolitiska program. Bland förslagen finns Nolltaxa i hela kollektivtrafiken, anropsstyrd kollektivtrafik samt ökade satsningar på bilpooler. Reformerna ska finansieras genom reklamintäkter samt intäkter från de parkeringshus och parkeringar som Örebropartiet vill satsa på parallellt. 

- Till skillnad från de andra partierna har vi ett ordentligt program och en klar vision för hur vi ska utveckla kollektivtrafiken. De andra partierna tycks se det som ett besvärligt område de helst av allt skulle vilja slippa att hantera, säger Markus Allard, partiledare för Örebropartiet.
 
- Istället för att försämra för bilister, som de andra partierna gör, tycker vi att man ska göra alternativen mer attraktiva. Låt ökade parkeringssatsningar finansiera en bättre kollektivtrafik. En win-win-situation!

Örebropartiets kollektivtrafikspolitiska program i punktform:
- Nolltaxa i hela länets kollektivtrafik
- Stärka kollektivtrafiken i glesbygd
- Återinföra nedlagda glesbygdslinjer
- Införa en anropsstyrd kollektivtrafik på prov på de linjer som inte är lika trafikerade, exempelvis i glesbygd,
- Införa storleksmässigt mindre bussar på linjer med färre resenärer.
- Regionen ska ta tillbaka driften av kollektivtrafiken.
- Regionen ska ta tillbaka driften av reklamhanteringen
- Erbjuda regionala företag billigare reklamplatser i kollektivtrafiken
- Öka tryggheten för resenärer och anställda
- Uppmuntra förekomsten bilpooler
- Göra informationen mer lättillgänglig
- Möjliggöra för alla medborgare att kunna erhålla en tidtabell i pappersformat
- Öka medborgarnas inflytande över kollektivtrafiken

 
Läs hela programmet i sin helhet här! 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter