P4 Örebro väljer att fulvinkla gällande valskyltar

P4 Örebro råkar glömma att förmedla korrekt information samt råkar också glömma att kontakta Örebropartiet när vi av radiokanalen anklagas för att bryta mot regelverk gällande valaffischering. Via mejl bekräftar ansvarig journalist att hon inte försökt nå någon av oss för att bemöta det hela. Efter upprepade försök från oss att få in en rättelse lägger P4 Örebro in en missvisande text i artikeln. 

Kort efter att Nerikes Allehandas ansvariga utgivare Anders Nilsson gått till frontalangrepp mot Örebropartiet publicerar P4 Örebro en text och ett radioinslag, som även sänds, där Örebropartiet anklagas för att bryta mot regelverket gällande valaffischering.

I inslaget pekas tre partier ut för att bryta mot regelverket, S, L och ÖP. Journalisten ifråga är Sofia Strandberg som också kontaktat Socialdemokraterna och Liberalerna och låtit dem bemöta anklagelsen om att de ska ha brutit mot regelverket.

Örebropartiet har inte blivit uppringda av P4 Örebro, detta trots att det är vedertagen pressetisk sed att göra så. Om en part anklagas för något måste den få bemöta det.

Vi har både ringt och mejlat P4 Örebro och påtalat detta samt informerat dem om en detalj som är minst sagt relevant att få med i såväl skriven artikel som i radioinslaget.

Den 2 augusti klockan 15:13 blev Örebropartiet kontaktade av tekniska förvaltningen gällande tillståndet vi fått för valaffischering. I tillståndet listas en rad punkter som gäller vid uppsättning av valskyltar.

Bland annat innehöll vårt tillstånd en tydlig skrivelse om att vi inte fick sätta affischer på kommunens lyktstolpar. I samtalet med tekniska förvaltningen berättar tjänstemannen ifråga att vi ska bortse från den regeln och sedermera även att vi kan bortse från övriga punkter också.

Anledningen ska vara att de andra partierna tydligen ska ha börjat tjafsa om vilka regler som gäller och inte. Hon säger även till oss att det "måste vara lika för alla", varpå man bestämt sig för att partierna under denna valrörelse kan bortse från regelverket men att man bör försöka sätta skyltarna på ett sätt som inte skymmer sikten i trafiken eller förstör. Tjänstemannen ifråga var mycket trevlig och tillmötesgående.


Detta hade P4 Örebro fått reda på om de bemödat sig att kontakta någon representant från Örebropartiet.

Nu har Örebropartiet varit P4 Örebro behjälpliga, men inte enbart för att vi föredrar ett schysst medialt klimat där rätt ska vara rätt, även eftersom det rör sig om en ren misskreditering av Örebropartiet att inte publicera ovanstående information.

Örebropartiet har bett P4 Örebro att uppdatera sitt radioinslag och sin artikel med ovanstående information. Nämligen att vi fått instruktion från en tjänsteman från tekniska förvaltningen att bortse från regelverket.

Efter någon timme uppdaterar P4 Örebro sin artikel, men väljer istället att skriva följande:
"I inslaget kan du höra representanter från Socialdemokraterna och Liberalerna. Markus Allard från Örebropartiet säger att de inte visste att de bröt mot regeln gällande 30-meters gränsen, men att de nu kommer flytta affischerna", väljer P4 Örebro att skriva trots informationen de fått via mejl OCH telefon.

Ansvarig journalist bekräftar också via mejl, när Örebropartiet frågar en andra gång, att hon inte ens försökt nå Örebropartiet, trots att vi anklagas för att bryta mot kommunens regelverk.

"Nej, jag har inte försökt nå er. Det borde jag ha gjort, men av olika anledningar kom jag inte så långt tyvärr.", skriver Sofia Strandberg från P4 i ett mejl till Markus Allard (ÖP) och fortsätter.
"Vi ska lägga till ditt uttalande i artikeln så den blir komplett. Själv har jag inte tillgång till dator, men ber mina kollegor fixa det så snart som möjligt!"

Nu har Örebropartiet givetvis flyttat på skyltarna.  

Om någon ändå anser att vi bryter mot regelverket får man jättegärna kontakta Örebropartiet om detta! Vi är mer än gärna behjälpliga i detta.

Om journalister vill anklaga oss för något får de också jättegärna kontakta oss. Annars riskerar ni tyvärr att erodera förtroendet för era respektive mediekanaler då det lätt kan framstå som att ni inte har något intresse av att låta alla parter komma till tals och att ni istället är intresserade av att misskreditera vissa partier. En sådan situation vill vi naturligtvis inte hamna i, eller hur?
  

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter