Invandringspolitiskt program publicerat

Örebroparitet har uppdaterat sitt valprogram med den del som avser de invandringspolitiska områdena.

Örebropartiet har publicerat sitt invandringspolitiska program.

Viförespråkar en skärpt invandringspolitik med assimilering som mål, något vi menar är en nödvändighet för att inte hamna i en situation präglad av etniska konflikter.

Programmet i punktform:
- Örebropartiet förespråkar minskad invandring
- En integrationspolitik för invandrarens fullständiga införlivande med samhället.
- Värna kommunen och regionens intressen - även gentemot statliga myndigheter
- Offentligfinansierat tolkstöd upphör efter tre år
- Överta tolktjänsterna i offentlig regi
- Successivt överta verksamheter från privata aktörer inom det invandringsrelaterade området
- Språkkrav för rätt till ersättningar och bidrag
- Krav på kurser i samhällsorientering
- Boendelösningar som inte kostar skattebetalarna lika mycket
- Skärpa kraven på asylboenden och HVB-hem
- Kombinera svenskakurser med yrkesutbildning på det egna språket
- Stängning av de islamistiska friskolorna
- Stängning av verksamheter som erhåller stöd från islamistiska regimer
- Nej till Böneutrop i Örebro
- Nej till könsstympning av barn
- Ökade satsningar emot hedersvåld
- Prioritera att få in invandrarkvinnor på arbetsmarknaden
- Indragna bidrag för de som genom brott visar att de inte vill bli en del av samhället
- Öppna för möjligheten att från kommunal och regional sida underlätta för frivillig återvandring

Hela programmet: http://www.orebropartiet.se/v%C3%A5r-politik/invandring-40285126

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter