SÅ VILL VI STÄRKA DEMOKRATIN!

Samtidigt som Socialdemokraterna i Örebro jobbar hårt för att cyniskt utnyttja de väljare som ännu ej behärskar det svenska språket till fullo - genom att vilseleda och sprida rena lögner om andra partier på somaliska och arabiska, publicerar vi nu istället ett program för ökad folkmakt!

- Sänk politikerlönerna 
- Sänk lönerna för högre chefstjänstemän och direktörer inom offentlig sektor
- Spara in på konferenser och sk representationsresor - Vi sätter en gräns!
- Sänk partistöden, inför ett maxtak för hur mycket man kan få i partistöd
- Villkora partistöd med politikernas laglydighet
- Skärp till systemet för utbildningar av arvoden, ersättningar med mera
- Sänk arvodena och ersättningarna för möten - försök ställa i relation till A-kassa
- Mobilisera juristerna mot de makthavare som fuskar
- Öppna för utökat tjänstemannaansvar
- Fler kanaler för direktdemokrati
- Öppna för folkinitiativ via kommunen och eller regionens hemsida
- Fler folkomröstningar
- Öppna för bindande folkomröstningar

Läs programmet i sin helhet: http://www.orebropartiet.se/v%C3%A5r-politik/demokrati-och-politik-33684157

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter