Skolpolitiskt program publicerat!

Örebropartiet har släppt sitt skolpolitiska program. Örebroare ska ha rätten att fritt få välja skola men vi strävar mot en situation där örebroare inte ska behöva känna ett behov av att göra det - då samtliga skolor ska ha högsta tänkbara kvalitet.

Vår skolpolitik i punktform:
- Mer resurser till skolan
- Avlasta lärarna genom fler kollegor men även annan skolpersonal såsom elevassistenter
- Inför särskilda skolenheter för elever som behöver det
- Alla elever ska kunna erbjudas frukost i skolan
- Skolan bör erbjuda hjälp till självhjälp i form av exempelvis stresshanteringsmetoder
- Bryt skolsegregationen genom omlokalisering av elever och balansering av elevkullarna
- Nej till politiska skolor i Örebro - Vi stänger de islamistiska verksamheterna
- Skärpta kvalitetskrav på såväl privata som kommunala skolor
- Skolpengen ska följa eleven
- Politisk attitydförändring gentemot våra skolor
- Långsiktig planering av skol- och förskoleplatser
- Minska antalet skolpolitiker
- Erbjud skolskjuts till de elever som är i behov av det
- Låt skolprofessionen göra sitt jobb - politikernas roll är att skapa rätt förutsättningar för att det ska kunna ske

Läs hela programmet i sin helhet

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter