Vårdpolitiska program publicerade

Örebropartiet har utökat sitt valprogram med delar gällande sjukvården och missbruksvården. Partiet vill bland annat göra sjukvården billigare för pensionärer och helt avgiftsfri för fattigpensionärer. 

Sjukvårdsprogrammet i punktform:
- Korta vårdköerna genom koordinering mellan vårdgivare - Inför en vårdförmedling
- Tydliga göra informationen till patienterna om deras möjligheter och rättigheter
- Bevara och utveckla tre fullständiga länssjukhus
- Inför avgiftsfri tandvård
- Billigare vård till pensionärer 
- Avgiftsfri vård till fattigpensionärer
- Nej till etnisk gräddfil i vården - Lika för alla
- Indragna bidrag och ersättningar för den som hotar vårdpersonal
- Långsiktig plan för en region fri från hyrläkare
- Fler kollegor, bättre villkor och generösa förmåner till vårdanställda
- Teckna avtal med studenter som studerar till vårdyrken 
- Rensa regionen på inkompetenta chefer
- Inför ett enhetligt journalsystem
- Nej till religiösa och kulturella ingrepp - Nej till könsstympning
- Nej till att sälja ut mer av den offentliga vården till privata aktörer
- Rusta upp psykvården 
- Rusta upp BUP
- Ja till lösningar i enlighet med Norrtäljemodellen och utökad samverkan mellan kommun och region

Läs hela sjukvårdsprogrammet här.

Läs missbruksvårdsprogrammet här. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter