Allard halverar sin lön - hur ska pengarna användas?

Örebropartiets partiledare Markus Allard blir heltidsanställt kommunalråd för partiet.
- Jag ska givetvis visa att det går att jobba heltid för halva politikerlönen, helt i enlighet med partiets ideal. Överskottet ska inte tillfalla partiet, det ska tillfalla samhällets behövande. I vilken form är upp till örebroarna att vara med och bestämma, säger Markus Allard.

I och med att Örebropartiet tog plats i kommunstyrelsen erhåller partiet nu extra resurser. För dessa resurser har partiet anställt partiledaren Markus Allard.

- Skillnaden blir att jag går från att jobba heltid med politiken utan lön till att nu jobba heltid med politiken fast också få en lön, säger Markus Allard som sade upp sig från sitt jobb på Nyheter Idag i april.

Örebropartiet är det enda parti som på allvar driver frågan om att sänka politikerlönerna och ta ner politiken på jorden. Partierna vars politiker hela tiden höjt sina löner skulle vara direkta förlorare på Örebropartiets politik, varmed de betraktar Örebropartiet som det främsta hotet mot deras positioner. Dessa partiföreträdare har gång på gång klagat över hur hårt livet är för en heltidsanställd politiker med 67 000 kronor i månaden. Markus Allard håller inte med.

- Jag ska givetvis visa att det går att jobba heltid för halva politikerlönen, helt i enlighet med partiets ideal. Överskottet ska inte tillfalla partiet, det ska tillfalla samhällets behövande. I vilken form är upp till örebroarna att vara med och bestämma, säger Markus Allard.

Markus Allard kommer behålla det belopp han skulle erhållit efter skatt om han tjänat halva politikerlönen. Mellanskillnaden kommer partiet att använda till social verksamhet. Det är alltså inte tal om någon "partiskatt" som Vänsterpartiet kallar den frivilliga gåva som deras politiker ombeds donera.

Örebropartiet vill istället hjälpa människor och samtidigt visa att det är fullt möjligt att bedriva heltidspolitik för halva politikerlönen.

Exakt i vilken form dessa pengar ska komma samhället till del har vi inte bestämt oss för än. Det kan handla om att realisera vårt politiska förslag om en social hemtjänst. Det kan handla om att hjälpa hemlösa och det kan handla om att hjälpa kvinnor som utsätts för hedersvåld.

Vi ser det som en självklar del i processen att örebroarna ska kunna komma med idéer och förslag gällande hur dessa pengar ska nyttjas. Därför uppmanar vi dig att komma med förslag på vad vi borde starta eller stödja för typ av verksamhet! Kontakta oss här på hemsidan med ditt förslag!
Hur har politiker och journalister reagerat på att Örebropartiet står fast vid sitt ord och ämnar använda halva politikerlönen till social verksamhet?

Journalister och politiker har varit mycket måna om att försöka måla upp en falsk bild av hur Örebropartiet ämnar använda sina politikerresurser.

Istället för att fråga företrädare för partiet hur vi kommer använda resurserna har man på förhand bestämt sig för att sprida ett narrativ som handlar om att Örebropartiet skulle hyckla.
Miljöpartiets kommunalråd Niclas Persson var tidigt ute i syfte att misskreditera Örebropartiet.
I sociala medier jobbar han med att sprida lögner om att Markus Allard höjt sin lön.

Detta stämmer inte.

Det Niclas vill göra är att blanda ihop äpplen och päron, nämligen anställningsgrad och lönenivå.

Örebropartiet har, i och med inträdet i KS, rätt till 0,7 kommunalrådsanställningar och 1,4 politiska sekreteraranställningar. Dessa anställningar kan användas hur partiet än önskar. Partierna i Örebros KF har möjlighet att lägga alla resurser på politiska sekreterare eller alla resurser på kommunalråd. Eftersom resurserna består av pengar kommer en viss pool att krympa proportionerligt med att en annan pool kommer öka.

Örebropartiet har gjort bedömningen att man först bör anställa den person som redan jobbar heltid med politik och att det därmed blir kommunalrådsanställningen som nyttjas först.

Eftersom denna person anställs på heltid kommer därmed en viss del av de resurser som kunde gått till en politisk sekreterare att nyttjas till ett kommunalråd.

Örebropartiet har i dagsläget, 1 dag efter KF, inte ens en tilltänkt person  att tillträda posten som politisk sekreterare. Ändå envisas Niclas Persson och Miljöpartiets politiska sekreterare Pontus Olofsson med att hävda att Örebropartiets kommunalråd på något sätt stjäl resurser från en politisk sekreterare - som inte finns.

Vidare hävdas att eftersom anställningen justeras från 70 procent av heltid till 100 procent av heltid så har det skett en lönehöjning. Detta stämmer inte. Lönenivån är densamma det är anställningsgraden som skiljer sig. Detta förstår Miljöpartisterna, men ändå känner de sig tvungna att ljuga och sprida en missvisande bild.

Så följande påståenden är falska:
- Markus Allard höjer sin lön - Nej, anställningsgraden justeras från 0,7 till 1.0.
- Markus Allard tar resurser från en politisk sekretare - Nej, det finns överhuvudtaget ingen pol. sek för ÖP.
- Markus Allard  hycklar - Nej, halva lönen kommer behållas och resten kommer gå till social verksamhet.

Såväl politiker som journalister (!) har också varit måna om att berätta för Örebropartiet hur partiet istället ska använda sina resurser. ÖP skulle lika gärna kunnat anställa en person på halvtid men jobba heltid istället för att en person anställs på heltid men endast ta halva lönen. På så sätt hade ÖP kunnat anställa två kommunalråd för samma summa. 

Men detta strider mot Örebropartiets princip om att lönen ska sänkas! Det strider mot att pengarna borde gå till samhälleligt gynnsam verksamhet istället för att nyttjas av oss i partiet.

Vi i Örebropartiet kommer vara mycket vaksamma mot de aktörer som ämnar sprida lögner om vårt parti. Vi kommer inte dra oss för att lyfta ut dessa individer i ljuset så allmänheten kan fråga sig "varför gör de egentligen på detta viset?"

Försök med konststycket att kritisera våra politiska förslag istället!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter