Trots sjuklöverns försök - ÖP tog plats i KS

Trots sjuklöverns försök att hålla Örebropartiet utanför insyn och inflytande har Örebropartiet nu tagit plats i kommunstyrelsen.

Aldrig tidigare i Örebros historia har en sjuklöverkartell formerats i syfte att isolera ett annat parti. Nu har det hänt. När det stod klart att Örebropartiet skulle komma att få ökat inflytande och insyn i nämnderna och den verksamhet som försiggår, gick de etablerade partierna ihop till en enda stor sjuklöver med syftet att hålla Örebropartiet utanför.

Trots att sjuklövern försökt lägga locket på har Örebropartiet ändå lyckats ta mandat i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sista ersättarpost kom att tillfalla Markus Allard från Örebropartiet.

Sjuklöverkartellen består av: S, C, Kd, V, Mp, M och L.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter