ÖP-MOTION: Stoppa Kulturkvarteret!

Örebropartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att avbryta den pågående byggnationen av Kulturkvarteret. Syftet är att rädda örebroarna undan ökade kostnader och skuldbördor.

Markus Allard och Peter Springare har inkommit med en motion till kommunfullmäktige med yrkandet att byggnationen av Kulturkvarteret avbryts.
Att Kulturkvaret ska byggas är beslutat sedan tidigare, men eftersom kommunen inte har råd att finansiera bygget med annat än ökade lån innebär det att betalningen, på minst 580 miljoner kronor, inte är genomförd.

Det finns därigenom en möjlighet för kommunen att avbryta byggnationen och undkomma den offantliga kostnaden. Kommunen skulle då vara tvungna att betala ett vite till de involverade aktörerna, men det skulle vara ett lågt belopp i jämförelse med vad Kulturkvaret förväntas kosta om det färdigställs.

Sedan kommunpolitikerna fattade beslut om att bygga Kulturkvarteret har bland annat Liberalerna signalerat att man svängt i frågan. Det har även tillkommit nya ledamöter i kommunfullmäktige.

Många väljare, även de som inte röstade på Örebropartiet, har uttryckt ilska och missnöje över beslutet att bygga Kulturkvarteret. Genom Örebropartiets motion om att stoppa bygget återaktualiseras frågan och varje ledamot i kommunfullmäktige får nu möjlighet att bekänna färg inför medborgarna; Är det verkligen värt att skuldsätta kommuninvånarna ytterligare för ett skrytbygges skull?

Om Kulturkvarteret färdigställs kommer det i första hand innebära en direkt kostnad för Örebroarna på minst 580 miljoner kronor. I Rådhuset ryktas redan att kostnaderna i själva verket kan komma att landa på uppemot 700-800 miljoner. Därefter tillkommer den årliga driftskostnaden som är prognosticerad att landa på cirka 35 miljoner konor, motsvarande 70 undersköterskor i äldreomsorgen. 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter