”Vi är grovarbetare” – Därför röstade de andra partierna ner Örebropartiet i frågan om att sänka politikerarvoden

På kommunfullmäktige 30 januari försökte Örebropartiet få igenom sänkningar av politikernas arvoden. Här redogör vi för hur de andra partierna ställde sig i frågan.

Örebropartiet är det enda partiet i Örebros kommunfullmäktige som vill se en ordentlig sänkning av kommunalrådsarvodena.

Under onsdagens kommunfullmäktige fick partiet för första gången möjlighet att lägga förslag om arvodena.

Örebropartiets kommunfullmäktigeledamöter lade fram flera yrkanden, med startpunkt i partiets hållning om att arvodena ska halveras (50% av dagens nivå). Därefter, om det yrkandet skulle falla yrkade Örebropartiet istället på att arvodet skulle fastställas till 60%, för att därefter yrka om 70%, 80% och 90% (så som nivån var innan politikerna höjde sina arvoden i juni 2018).

Örebropartiet röstade för samtliga yrkanden. De andra partierna röstade emot eller avstod i samtliga voteringar. Endast Sverigedemokraterna röstade för Örebropartiets sista yrkande (som aktualiserades när de andra yrkandena om lägre arvodesnivå fallit) om att arvodena skulle sänkas till 90% av nuvarande nivå.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet la ner sina röster i varje votering. Till slut röstade Vänsterpartiet på sitt egna yrkande som innebär att politikerna ska tjäna 60 210 kronor i månaden, detta trots att Vänsterpartiet tidigare hävdat att de anser politikerlönerna vara på tok för höga.  

I debatten tävlade de andra partiföreträdarna om vem som kunde producera flest intränade läten om varför de är värda de arvoden de satt på sig själva. Exempel:

 
  • Höga arvoden ger kompetenta politiker
  • Vi är värda det här
  • I näringslivet tjänar chefer mer pengar
  • Det är kul att jobba och då jobbar man 60 timmar i veckan så då blir inte lönen så hög i slutändan


Karolina Wallström (L) överraskade något när hon presenterade sitt yrke som kommunalråd som en form av grovarbete, varmed lönen enligt henne absolut inte bör sänkas under 67 000 i månaden. Uttalandet kommer i början av 2019 då det åtskilliga gånger, tyvärr, redan rapporterats om hur flertalet svenska arbetare omkommit i arbetsplatsolyckor. Örebropartiet håller inte med om att kommunalråd bör betecknas som grovarbetare.

Vår hållning är att de höga arvodena bidrar till att politikerna glider allt längre från folkflertalets vardag och verklighet, något som hämmar den representativa demokratin och förvrider det politiska fokuset från vad som är viktigt för medborgarna till vad som känns bäst för politikerna.  Därför vill vi se kraftiga sänkningar av dessa arvoden, något vi uppenbarligen är ensamma i Kommunfullmäktige.  

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter