Därför särbehandlas ÖP av kommunen: Inte budgeterat för att väljarna skulle rösta på nytt parti

Den 24 oktober 2018 fattar kommunfullmäktige i Örebro beslut om vilka fullmäktigeledamöter som ska bli kommunalråd och partiföreträdare, alltså arvoderade politiker. Trots beslut i KF vägrar kommunen betala ut arvodet till Örebropartiet för den beslutade perioden. Örebropartiets kommunalråd har således fått arbeta gratis trots beslut om arvodering.

Trots att kommunfullmäktige fattar beslut om att Örebropartiets kommunalråd Markus Allard ska heltidsarvoderas from 24 oktober 2018 tom 31 december 2022 vägrar kommunfullmäktige att betala ut arvodet för perioden 24 oktober 2018 tom 31 december 2018. Därigenom är Örebroparitet det enda av kommunens nio partier som inte erhåller arvodet i enlighet med det KF-beslut som fattats.

Varför?

Det är fortfarande oklart vilken argumentation som gäller. Chefer och tjänstemän inom förvaltningen har inte kunnat visa något lagstöd för att särbehandla ett av kommunens nio partier i formen av att inte betala ut arvodet, trots KF-beslut avseende en tydligt definierad period.  
Man har hänvisat till ”praxis” och vid vidare frågor om lagstöd har man valt att passa frågan vidare till kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson, socialdemokrat.

Kenneth Nilsson (S) svarar i media att inget fel har begåtts, att allt står rätt till.

Det argument som anförs från kommunledningens sida är att partistödet betalas ut i fyraårsperioder där den nya perioden påbörjas först 1 januari 2019 för att pågå tom 31 december 2022. Eftersom Örebropartiet inträtt i kommunfullmäktige under innevarande period 1 januari 2015 tom 31 december 2018 har partistödsbudgeten redan blivit lagd. Denna budget kan därför inte kompletteras, enligt företrädarna för den typen av argumentation, även om så kommunens högsta beslutande organ, Kommunfullmäktige, skulle fatta ett beslut vars innebörd kräver just det. Man har inte räknat med att väljarna i demokratisk ordning skulle rösta på ett annat sätt, nämligen välja in ett nytt parti, än vad politikerna planerat för.

Trots att denna budget inte kunnat kompletteras har man ändå lyckats göra just det. Så sent som i juni 2018 fattar kommunfullmäktige beslut om att chockhöja politikerarvodena med 10 procent – varmed budgeten för arvoden utökas.

När väljarna, tre månader senare, överraskar den politiska ledningen genom att rösta in ett nytt parti i kommunfullmäktige är det helt plötsligt fullständigt omöjligt att komplettera arvodesbudgeten igen.

Örebropartiet vill halvera kommunalrådsarvodena. Vi vill också att samtliga partier i fullmäktige ska behandlas efter samma måttstock. Att särbehandla partier kan riskera att leda till att väljare tappar förttroendet för de politiska insitutionerna. Det kan också framstå som om kommunledningen har för avsikt att med alla till buds stående medel motarbeta partier som de betraktar som hot.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter