Viktiga beslut i KF hösten 2018

En sammanfattning över hur Örebropartiet röstade i de mer avgörande voteringarna hösten 2018.

Kommunfullmäktige 24 oktober 2018

Örebropartiet röstade nej till att sälja ut Mellringestaden.

För att hantera det massiva skuldberg på 15 miljarder som de styrande kommunpolitikerna dragit på sig under de senaste mandatperioderna fattade kommunfullmäktige beslut om att sälja ut fastigheter och verksamhet i Mellringe till skandalbolaget Stenvalvet för ett värde av 821 miljoner kronor.

Stenvalvet är bland annat kända för att ha misskött sin verksamhet på Vintrosaboendet, men alla partier utom Örebropartiet och Sverigedemokraterna röstade ändå för att verkställa utförsäljningen av Mellringestaden, en försäljning som bland annat innebär en utförsäljning av tre äldreboenden.

Vid voteringen röstade samtliga ledamöter hos Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet för utförsäljningen – motsvarande 51 ja-röster.
Vänsterpartiets 5 ledamöter lade ner sina röster.

Örebropartiet och Sverigedemokraterna röstade nej – motsvarande 8 nej-röster.

Örebropartiet vänder sig emot utförsäljningen och förespråkar andra åtgärder för att komma till rätta med kommunskulden, däribland att stoppa onödiga byggnationer som exempelvis Kulturkvarteret eller den planerade ombyggnationen av Hertig Karls allé.

Örebropartiet röstade nej till att pumpa in skattemedel i konkurshotat bolag

Efter att kommunpolitikerna – i en bred överenskommelse – fattat beslut om att sälja ut kommunala tillgångar till ett värde av 821 miljoner var det dags att fatta beslut om huruvida örebroarnas skattemedel skulle användas till att rädda det konkurshotade biogasprojektet som drivs inom ramarna för Kumbro Utveckling AB. Biogasprojektet har sin början i ett experiment som kommunpolitker i Örebro och Kumla initierade för några år sedan.

Dessvärre har bolaget inte klarat av att göra tillträcklig vinst varmed man vänt sig till kommunpolitikerna i Örebro i hopp om att skattebetalarna ska täcka upp för bolagets röda siffror.

Förslaget innebär att Örebro kommun ska belåna sig 8 miljoner extra för att täcka upp för det fallerade bolaget samt utöka borgensramen med 24 miljoner från 58,6 miljoner till 82,6 miljoner. 

En enad sjuklöver bestående av M, L, C, KD, S, V, MP röstade ja till förslaget, motsvarande 57 ja-röster.

Örebropartiet och Sverigedemokraterna röstade nej, motsvarande 8 nej-röster.

Kommunfullmäktige 21 november 2018

På kommunfullmäktigesammanträdet i november röstade Örebropartiet för att varken höja eller sänka kommunskatten från 21,35 kronor. Detta i enlighet med vad vi gått till val på.

Skattesatsen fastställdes till 21,35 kronor.

Kommunfullmäktige 10 och 11 december 2018

Inför kommunfullmäktigesammanträdet 10 december presenterade Örebropartiet sin skuggbudget inför 2019.

Det är den första kommunbudget som Örebropartiet gjort. I budgeten redogör Örebropartiet för ett reformuttrymme på 110 miljoner kronor utifrån driftsramarna samt hur partiet ämnar använda detta reformutrymme, där satsningar på välfärdens kärnområden står i centrum.

I samband med budgetarbetet fick Örebropartiet också ta del av den sekretesstämplade ”investeringsplanen”. Trots begränsad insyn i hur respektive investering motiveras kunde vi slå fast att vi skulle kunna bespara örebroarna åtminstone 2,3 miljarder i tänkta lån genom att stoppa en rad oönskade och onödiga prestigeprojekt och skrytbyggen, bland annat Kulturkvartret samt de kommande ombyggnationerna av Hertig Karls allé och södra infarten.

Partiet betraktar budgetprocessen 2018 som en övning och ämnar återkomma med en mer genomarbetad version till budgetdebatten 2019, då partiet förhoppningsvis har fått partistödet för att anställa företrädare och sekreterare och därigenom bygga upp en fullständig stab i rådhuset.

På kommunfullmäktigemötet i december valdes även Markus Allard till ersättare i Byggnadsnämnden och Peter Springare till ersättare i Hemvårdsnämnden.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter