Endast ÖP röstade nej till att HBTQ-certifIera bygglovsenheten

Under byggnadsnämndens senaste möte fattade partierna beslut om att bygglovsavdelningen ska HBTQ-certifieras. Örebropartiet var det enda partiet som röstade emot HBTQ-certiferingen.
- Vi ser inte det kommunala mervärdet i värdegrundsdiplom, säger Markus Allard.

Under byggnadsnämndens sammanträde 21 februari behandlades styrdokument som anger målsättningar för byggnadsnämndens verksamhet. En av dessa målsättningar är att bygglovsavdelningen ska HBTQ-certifieras.

Det röstade Örebropartiet, som enda parti, emot.

Vad det kommer kosta skattebetalarna att HBTQ-certifiera bygglovsavdelningen är ännu oklart, men i andra kommuner och landsting har man lagt mångmiljonbelopp, av skattebetalarnas pengar, på HBTQ-certiferingar.

En HBTQ-certifiering är en process där, i de allra flesta fallen, RFSL håller en kort kurs om ”Homo-bi-trans-queer-frågor och normer”.

Örebropartiet är motståndare till att slösa skattemedel på HBTQ-diplom, speciellt i ett läge då kommunens kärnverkssamheter är belagda med sparkrav.

- Vi ser inte det kommunala mervärdet i värdegrundsdiplom. Vi vill hellre prioritera kärnverksamheten istället, säger Markus Allard.

Tidigare har detaljplaneenheten HBTQ-certifierats. Tjänstemännen kunde inte uppge något mätbart mervärde för detaljeplaneenheten efter genomgången HBTQ-certifering.

Örebropartiet befinner sig i processen att undersöka vad dessa HBTQ-certiferingar hittills kostat skattebetalarna.

Kommunledningen har inte bara fattat beslut om att skära ner 70 miljoner på Örebros skolor, man har också bestämt att örebroarna samtidigt ska bekosta flertalet HBTQ-certiferingar.

I dokumentet ”Handlingsplan för HBTQ-arbete 2017-2021” står på sidan 8 att samtliga nämnder i kommunen ska ansvara för att implementera flertalet HBTQ-certiferingar:
”Årligen minst fem enheter eller arbetsgrupper inom respektive välfärdsområde: förskola, skola, vård och omsorg. För övrig verksamhet – minst en diplomering per nämnd och år”.

Den slutliga notan för politikernas värdegrundsdiplomsexperiment kommer med andra ord bli väldigt dyr för skattebetalarna. Det uppmätta mervärdet är hittills 0. De som får betala mest är örebros elever, och lärare, som man istället skär ner på.

Örebropartiet kommer göra allt vi kan för att stoppa dessa värdegrundsdiplomeringar.  Vi vill istället satsa på den kommunala kärnverksamheten. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter