Örebropartiet och ABF går skilda vägar

ABF vill utesluta Örebropartiet då de anser att vårt invandringspolitiska program är att betrakta som rasism. Vi har inga problem att lämna ABF, men att vi skulle vara rasister håller vi helt enkelt inte med om…

Det är främst att vi tar ställning för FN:s flyktingkonvention artikel 2 och 34 som skaver för ABF.
Artikel 2
”Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to the measures taken for the maintenance of public order”.

Artikel 34
”The Contracting States shall, as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of refugees.”

Enligt ABF är assimeleringspolitik något negativt. Vi håller förstås inte med, vi anser snarare att assimileringspolitiken bör betraktas som motsatsen till rasism. Detta eftersom rasisten inte vill se så kallad ”rasblandning” medan vi i Örebropartiet förespråkar en politik där svenskhet inte definieras utifrån hudfärg, där man kan upptas som en del av den svenska gemenskapen förutsatt att man ställer upp på vårt samhälles grundläggande värderingar. Möjligheterna för denna process påverkas givetvis också av hur många som migrerar till Sverige.

Vi anser, till skillnad från ABF, att den pratkiserade migrationspolitiken varit destruktiv för Sverige. Vi tycker istället att man bör föra en politik som tydligt visar vilka normer och värderingar som är centrala för att det svenska samhället ska kunna fungera. För att spelarna på planen inte ska springa offside krävs att någon berättar vilka regler som gäller.

Vidare ser vi hur den förda mgirationspolitiken medfört en rad problem, bland annat kan man titta på invandrares överrepresentation inom ramen för grova brott, där främst gärningsmännen inom sexualbrott visar på en tydlig trend. Istället för att blunda för detta problem vill vi adressera det. ABF anser att det är fel, de menar att man pekar ut hela befolkningsgrupper när man pratar om överrepresentation inom brott.

ABF är i detta avseende inte särskilt hjälpsamma när det kommer till att lösa de problem som följt av migrationen. Man agerar fegt och apologetiskt inför den destruktiva utvecklingen.

Örebropartiet har inga problem att lämna ABF, vi har inte haft ett aktivt samarbete på flera år. Vi gick med i ABF när partiet var nygrundat 2014. Då fick vi möjligheten att via ABF kunna låna möteslokaler. Vi bedrev även en och annan studiecirkel inom ramen för ABF:s verksamhet.

Det vi reagerar på är hur företrädare för ABF bestämmer sig för att Örebropartiet har en agenda som vi verkligen inte har. Istället för att fråga oss vad vi menar med begrepp eller formuleringar lägger man ord i vår mun och smutskastar och brännmärker oss i värsta tänkbara masspsykos-anda.

Vi tycker inte att det är ett passande agerande av ett studieförbund som årligen erhåller mångmiljonbelopp från det offentliga för att facilitera den svenska integrationsprocessen.

Här kan du läsa vårt invandringspolitiska program.

Mer om detta:

Nyheter Idag: ABF kastar ut politisk motståndare till S

Det visar sig att den ombudsman, Jörgen Danielsson, som fick i uppdrag att utesluta Örebropartiet i själva verket är en fd S-topp inom vårt grannlän Sörmland. Han fick avgå efter att han höjt sitt politikerarvode och därefter ljugit om det. Frågan är om det inte är mer än Örebropartiets invandringspolitiska program som skaver för denne Jörgen...

Sveriges radio, Sörmland: Jörgen Danielsson avgår

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter