MOTION: Påbörja nedläggningen av Vivallaskolan

Situationen på Vivallaskolan har spårat ur fullständigt. Därför har Örebropartiets styrelse fattat beslut om att partiet ska verka för en nedläggning av skolan från och med årskurs 1. Eleverna i Vivalla ska istället bussas ut till andra skolor i kommunen i syfte att integrera elevkåren och rädda generationer undan fördjupat utanförskap och kriminalitet. 

Örebropartiet har varit i kontakt med anställda på Vivallaskolan. Man vittnar om en fullständigt urspårad situation som är bra mycket värre än vad örebroare kunnat läsa om i lokalmedia. Våld är en del av vardagen för eleverna på Vivallaskolan. En skola som är resultatet av den fullkomligt vanvettiga migrations- och integrationspolitiken som förts på nationell och kommunal nivå. På skolan ska de fattigaste eleverna med de sämsta förutsättningarna, från vitt skilda folkgrupper med vitt skilda kulturer och religioner tryckas ihop i en och samma skola. Resultatet är kaos. 

Att situationen är ohållbar har politiker och högre chefer varit medvetna om men man har valt att inte agera. De som fått betala priset för den "humanitära stoltheten" är i första hand elever och lärare och i förlängningen hela svenska samhället. 

Örebropartiet kommer därför motionera om att Vivallaskolan ska läggas ner from årskurs 1. Detta har tidigare skett med högstadiet. De elever som går på skolan kommer att få gå ut, men vi föreslår att vi ska påbörja utfasningen med de nya generationerna. 

Vi ser helst att elevernas bussas till en mängd andra skolor i kommunen med annan etnisk sammansättning och andra möjligheter till att fullfölja kommunens uppdrag att tillhandahålla adekvat utbildning samt vår samhälleliga plikt att till fullo införliva barnen in i det svenska samhället. Detta är lättare att åstadkomma i de tidigare åldrarna. Därför föreslår vi att man efter att man gått sitt första år i skolan blir tilldelad en plats vid en annan skola i årskurs två och att man därigenom får gå sina andra två år på lågstadiet på en ny skola. 

För att kunna garantera ett lyckat resultat är det dock viktigt att spridningen av eleverna sker på ett sådant sätt att det inte blir för många fd Vivallaelever på de nya skolorna. En målsättning är att det blir 1-2 nya elever från Vivallaskolan per klass för de klasser det blir aktuellt för. Det är en nivå som Örebros skolverksamhet skulle klara av.

Att lägga ner merparten av Vivallaskolans verksamhet skulle dessutom frigöra resurser som vi kan allokera till kommunens övriga skolor. Vivallaskolan kostar extra mycket pengar eftersom det funnits mer behov av särskillda resurser där. Genom att sprida ut verksamheten hoppas vi kunna frigöra resurser för att kunna utöka personalstyrkan i skolorna totalt. 

Örebropartiet är öppna för förslag från professionen om det anses finnas bättre alternativ, exempelvis om även årskurs 1 skulle fasas ut. 

Vi vill säkerställa en bättre skolgång och integrationsprocess för eleverna samtidigt som vi tar hänsyn till samtliga elever i Örebro kommun - varmed vi förespråkar en ordentlig spridning. 

Vi är ett parti som finns till för att förbättra vardagen för medborgarna i Örebro kommun. När de andra politikerna och partierna drar sig för att fatta beslut på grund av rädsla för att brännmärkas som rasister eller för att tappa väljare kommer vi gå i fronten och ta initiativet. Det är tyvärr alldeles för vanligt i Sverige idag att vi alla vet vilka problem vi har att göra med samt hur man kan lösa problemen men att ingen gör någonting åt saken. Örebropartiet är inte som de andra. Vi är partiet nära dig. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter