Örebropartiet söker intresserade för stavgångsprojekt för pensionärer!

För delar av de pengar som blir över när Markus Allard halverar sitt kommunalrådsarvode hoppas vi kunna lansera ett stavgångsprojekt för pensionärer. Vi söker nu personer som är intresserade av att delta i projektet!

Örebropartiets partiledare och kommunalråd Markus Allard har sedan januari (kommunen har fortfarande inte betalat ut arvodet för oktober-december 2018) halverat sitt kommunalrådsarvode. Överskottet (16 000 kronor) som uppstår efter det att Markus Allard behåller det han skulle fått efter skatt (25 000 kronor) om han tjänat halva arvodet (66 900/2=33 450) ska komma örebroare till del. På ett år handlar det om sammanlagt 192 000 kronor.
 
Örebropartiet har under våren och sommaren spridit information om detta samt uppmanat örebroare att lämna förslag om vad vi ska göra med överskottet.

Merparten av förslagen har hittills handlat om att vi bör hjälpa pensionärer och/eller hemlösa.
Nu tittar vi i Örebropartiet på möjligheten att starta ett stavgångsprojekt för pensionärer. Detta i syfte att komma åt pensionärers ofrivilliga ensamhet samt, genom motion, förbättra hälsan för de äldre som önskar delta.

Vi hoppas kunna arrangera stavgångspromenader en eller två gånger i veckan.
För detta ändamål söker vi nu personer som är villiga att ta anställning som stavgångsinstruktörer som kan hålla i promenaderna. Det rör sig om ett deltidsjobb. Vi söker dig som har utbildning som sjukgymnast och/eller arbetsterapeut eller annan adekvat kunskap/erfarenhet.

Exakt tidpunkt för projektets lansering är svårt att veta, men vi hoppas kunna lansera detta under hösten.

Det hänger på att vi behöver ta in intresseanmälningar från personer som är viliga att delta i projektet samt hitta personer som kan hålla i det hela.

Är du intresserad? Kontakta Örebropartiet: info@orebropartiet.se

Örebropartiet har för avsikt att även lansera fler projekt inom ramen för det överskott som uppstår när Allard halverar sin politikerlön. Vi är fortsatt intresserade av förslag, skicka till: forslag@orebropartiet.se

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter