Örebropartiet initierar blocköverskridande samtal om islamistskolorna

Under tisdagen har representanter från Örebropartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna träffats för att diskutera frågan om de islamistiska friskolorna i kommunen. Mötet skedde på initiativ av Örebropartiets partiledare och kommunalråd Markus Allard.

Den 27 juni bjöd Örebropartiets kommunalråd och partiledare Markus Allard in de andra kommunalråden/partiföreträdarna i Örebros kommunfullmäktige till samtal om hur kommunen ska kunna förmå de islamistiska friskolorna att stänga sin verksamhet.

Örebro är, till följd av den förda politiken, en av de kommuner som är hårdast drabbad av islamism.

Skolinspektionen har varit på besök på de islamistiska skolorna i kommunen och konstaterat att det ser allvarligt ut och att elever far illa, men man har trots det valt att inte agera emot dessa skolor. Staten har således, med en otrolig tydlighet, kapitulerat från sitt ansvar.

Av den anledningen vill Örebropartiet att kommunen tar initiativet i frågan. Formellt sett kan en kommun inte stänga en fristående skola, men en kommun kan utöva en massiv påtryckning på skolan i syfte att få den att ”självmant” stänga. Det är vad Örebropartiet förordar.

Samtliga partier i fullmäktige fick en inbjudan.

Moderaterna tackade bestämt nej till lokala diskussioner om hur man skulle kunna råda bot på problemet. Den styrande S+C+KD-koalitionen meddelade via en tjänsteman att man önskar avvakta i hopp om att staten ska ta initiativ men sade sig vara intresserade av samtal under hösten – förutsatt att samtalen ”bygger på en bred parlamentarisk samverkan”. Miljöpartiet och Vänsterpartiet bemödade sig inte ens att svara på inbjudan.

Under tisdagen 4 september hölls samtal mellan Örebropartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Närvarande på mötet var Sverigedemokraternas kommunalråd Helena Ståhl, Liberalernas kommunalråd Karolina Wallström, Örebropartiets politiska sekreterare Elliot Lorentz samt Örebropartiets partiledare och kommunalråd Markus Allard.

Samtalet var av förutsättningslös karaktär där inget parti förbinder sig till att agera i frågan. Däremot kommer respektive deltagare att ta med sig informationen tillbaka till sitt moderparti för att senare kunna ta ställning till huruvida man ska gå vidare med något eller inte. Nästa samtal är förlagt till sista veckan i september.

- Det var ett bra möte. Förhoppningen är förstås att vi ska kunna vara flera partier som inte bara snackar utan också agerar i frågan, säger Markus Allard, Örebropartiets partiledare och kommunalråd samt initiativtagare till mötet.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter