Så saboterade de vårt försök att stoppa Kulturkvarteret

Örebropartiet var det enda partiet i kommunfullmäktige som röstade för att stoppa byggnationen av vansinnesprojektet Kulturkvarteret. Läs om hur tjänstemän och politiker saboterade vårt försök att stoppa byggnationen.

Trots att Örebro är en av landets mest skuldsatta kommuner och att anställda inom välfärden går på knäna har man från politisk sida valt att påbörja det gigantiska skrytbygget Kulturkvarteret.

Kulturkvarterets prislapp är lika volatil som en aktiv vulkan. Det som först skulle kosta hutlösa 300 miljoner blev så småningom 500 miljoner och sedan 600 miljoner. Nu är man uppe och rör sig i summor av 700–750 miljoner i investeringskostnad. Detta i en kommun som redan har en skuld på över 15 miljarder.

Utöver investeringskostnaden beräknas dessutom driftskostnaden landa en bit över 40 miljoner kronor per år, att jämföra med den riktade besparingen på 104 miljoner inom skolan som aviserades i början av 2019 eller de 8,4 miljoner som man avser spara genom att dra in färdtjänst för gamla och sjuka (något vi i Örebropartiet dock lyckades skjuta upp genom återremiss).

Örebropartiet la redan i januari 2019 en motion om att stoppa den ännu pågående byggnationen av detta onödiga och kontroversiella skrytprojekt. Om motionen behandlats skyndsamt hade vi kunnat rädda kommuninvånarna undan såväl en ökad skuld på närmare en halv miljard som den ökade driftskostnaden som nu kommer finansieras på bekostnad av välfärdens kärnområden.

Men motionen behandlades inte skyndsamt, tvärtom. Den förhalades.

Motionen inkom i januari, gick sedan vidare till Kommunstyrelsen och därefter till beredning inom förvaltningen, varmed något intressant inträffar. Den 14 mars fattas beslut om att lägga motionen på en praktikants skrivbord och där ligger den fram tills den 2 juli.

Denne praktikant var vid tiden studerande vid Uppsala universitet och inte fast anställd inom kommunen. Han anförtroddes ändå att utreda och författa svar på en motion av sådan allvarlig karaktär.

Detta motiveras av ansvariga chefer med ”vi ansåg det lämpligt”.

Man erkänner samtidigt att inte alla motioner utreds av praktikanter, det är något man från förvaltningens sida väljer.

När vi i Örebropartiet begärt ut praktikantens motionssvar har vi från förvaltningens sida fått frågan ”vilket motionssvar?”

Man hävdar då att det inte funnits några handlingar i ärendet.

Det förvaltningen då inte visste om är att vi i Örebropartiet redan fått höra av praktikanten själv att han skrev klart motionssvaret i mitten av april. Trots det dröjer det tills 2 juli innan ärendet tas över av en nämndsekreterare som i sin tur skriver klart svaret inom ett dygn, en uppgift som alltså dragits ut på över ett halvår genomförs helt plötsligt inom loppet av ett dygn.

Vad händer under denna tid? Medan man låter motionen ligga och samla damm pågår bygget av Kulturkvarteret för fullt. Man bygger våning efter våning och örebroarnas pengar tickar på. Bit för bit, miljon för miljon.

Det är inte förrän i slutet av september som motionen behandlas i Kommunfullmäktige. Något som hade kunnat gått otroligt mycket snabbare tog alltså nio månader.

När motionen till slut behandlas är Örebropartiet det enda partiet i Örebro kommunfullmäktige som röstar för att stoppa Kulturkvarteret. 
 
Argumenten för att inte stoppa Kulturkvarteret handlade dels om att man tycker att Kulturkvarteret är väldigt bra, något som gäller för S, C, KD och V.

Men även samtliga oppositionspartier, förutom ÖP, valde att rösta avslag till vårt förslag om att stoppa Kulturkvarteret. Här handlade argumenten främst om att byggnationen är så långt gången så det är bättre att bygga klart det än att stoppa det, att man helt enkelt gett upp.

Detta säger då exempelvis Moderaterna som samtidigt vill sälja ut Kulturkvarteret.

Då är frågan: Är det billigare att göra någonting annat av Kulturkvarteret innan eller efter att det är färdigbyggt?

Innanmätet av Kulturkvarteret är långt ifrån färdigt och det är full möjligt att bygga om det till något annat, som skulle kunna generera intäkter istället för utgifter. Här valde samtliga partier i KF, förutom Örebropartiet, att ignorera den möjligheten.

Flera oppositionspolitiker kommenterade också sabotaget av motionen, men inte i form av att kritisera styret. Istället valde oppositionspolitiker att rikta udden mot Örebropartiet. Måhända att motionen saboterats genom att den förhalats, men den skulle kunnat förhalats mer, tyckte flera politiker i såväl KF-debatten som i den efterföljande debatten i sociala mediers kommentarsfält.

Att rösta för att stoppa Kulturkvarteret hade inte bara gynnat kommunens ekonomi, det hade också gett Örebropartiet en viktig seger, något som samtliga partier i KF vill undvika till varje pris.

Med röstsiffrorna 63-2 röstade 8 av kommunfullmäktiges 9 partier ner Örebropartiets förslag om att stoppa Kulturkvarteret. 
 

Media valde senare att, istället för att ta upp hur man förhalat motionen, fokusera på Markus Allards språkbruk. Så här lät det när P4 Örebro ringde Allard. P4 Örebro la först ut en kraftigt klippt version men valde senare att också släppa hela intervjun då de upptäckte att den spreds i sociala medier.

P4 Örebro ville inte svara på frågan varför man valde att undanhålla informationen om hur motionen behandlats.

I kommunvalet 2022 kommer du ha möjligheten att rösta på ett parti som försökte stoppa Kulturkvarteret eller 8 andra partier som valde att inte göra det.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter