Örebropartiets skuggbudget 2020: Folket först!

Örebropartiet föreslår i vår skuggbudget 200 miljoner mer till välfärden än de styrande partierna. Satsningarna finansieras genom omprioriteringar inom rådande skatteram. Örebropartiet sätter folket först! Läs hela budgeten, eller sammanfattningen av den, här!

Det här inlägget handlar om Örebropartiets skuggbudget inför 2020, med plan för 2021 och 2022. Inlägget sammanfattar budgeten, men hela budgeten finns att läsa i PDF-format.

Budgeten i punktform:

  • Budgeten är en skuggbudget, alltså byggd utifrån/i relation till de styrande partiernas förslag till budget.
  • Det är Örebropartiets andra kommunbudget någonsin.
  • I budgeten redogör vi för ett reformutrymme på 218 miljoner. I stapeldiagrammet och tabellerna nedan kan du se vad vi sparar in på samt vad vi istället väljer att satsa på.
  • Örebropartiet väljer att spara in 218 miljoner på onödigt dravel för att istället satsa på den kommunala välfärdens kärnverksamhet.
  • Örebropartiet är det parti i Örebro som satsar mest pengar på välfärden, detta samtidigt som vi gör ett resultat som är högre än vad de styrande partierna budgeterat för.

Nedan redogör vi för utvalda omprioriteringar jämfört med styret. Vi visar att det går att värna välfärdens kärnområden utan att höja skatten.

Vi har opererat med ett reformutrymme motsvarande 218 848 151 kronor som vi omfördelar enligt diagrammen nedan.
 

I diagrammet för reformutrymmet ser vi vilka områden vi genomför besparingar på.

I diagrammet för reformförslag ser vi vilka områden vi genomför satsningar på. 

Investeringsprogram och skuldsättning

Örebropartiet är inte enbart det parti som satsar mest på välfärden, vi är också det parti som vill minska investeringsprogrammet mest.

Örebro kommun har för närvarande en skuld som överstiger 15,5 miljarder kronor. Trots det vill styret utöka skuldsättningen med 11,7 miljarder inom loppet av sex år, vi skulle ta ha en skuld på 27,2 miljarder. Det skulle då ta flera år att betala av skulden även om man höjde kommunskatten till 100%.

Örebropartiet har, utifrån vår begränsade insyn som blockerat oppositionsparti, reducerat investeringsprogrammet med 4,1 miljarder fram till 2025. Investeringsprogrammet omfattas av strikt sekretess och det är därför svårt att kommentera våra prioriteringar i detalj, men vi har plockat bort det som vi ser som direkt onödigt att spendera pengar på i dagsläget.

Vidare har vi justerat kostnader för skolor och äldreboenden, vi måste bygga billigare och det är fullt möjligt utan att tumma på en rimlig standard. Här saknar vi dock alla underlag för att kunna detaljjustera i högre grad.

Kommunen måste hitta former för mer standardiserade och billiga byggalternativ, exempelvis modulbyggnader eller liknande varmed vi kan uppnå skalfördelar i längden.

Enprocentregeln gällande konstutsmyckningar måste som sagt bort. Grovt räknat kan man säga att kommunen planerar att köpa konst för 117 miljoner de närmaste sex åren. Det är ett årligt konstinköp på i genomsnitt 19,5 miljoner kronor.

Investeringsprogrammet behöver göras om i grunden.

Läs hela budgeten genom att klicka på pdf:n nedan:

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter