Örebropartiet försökte stänga islamisternas förskolor – blev nedröstade…

Trots att många politiker hävdar att man är motståndare till att låta islamister bedriva skol- och förskoleverksamhet väljer man ändå att rösta ner Örebropartiets yrkanden som syftar till att stänga ner dessa verksamheter. Se ett längre utdrag från debatten i KF samt läs vårt förslag.

På kommunfullmäktige den 20 november 2019 behandlades frågan om avgifter för etablering och/eller förändring av förskoleverksamhet.


 

På den punkten hade Örebropartiet ett särskilt yrkande rörande Islamisterna som bedriver skol- och förskoleverksamhet i Örebro kommun. 


 

Yrkandet kan läsas i sin helhet nedan men går i korthet ut på att aktörer som omfattas av en rad kriterier (exempelvis koncerner/stiftelser som haft terrorister anställda inom skolan) ska behandlas enligt en särskild handläggningsordning.


 

Utifrån handläggningens tid beräknas priset, varmed priset skulle bli väldigt högt för de aktörer som omfattas av punkterna nedan. 


 

I praktiken skulle det ge kommunen möjlighet att tvinga islamisterna till att stänga sina verksamheter.


 

Vidare skulle förslaget också ge kommunen möjlighet att direkt kunna säga att en viss aktör är olämplig och helt enkelt bara neka aktören från att bedriva verksamhet i Örebro kommun.


 

Detta är dock redan möjligt utifrån andra lagrum, men Örebropartiets förslag skulle ge kommunen utökade möjligheter att debitera dessa koncerner stora belopp. Dessa koncerner har brett ut sina tentakler över hela landet och Örebro kommun skulle med Örebropartiets förslag kunna slå hårt mot dessa aktörers ekonomi vilket skulle försvåra deras möjligheter att hjärntvätta oskyldiga barn inom såväl skolområdet som inom andra kommuner. 


 

Observera att det är islamister vi talar om, inte muslimer. Örebropartiet har ingenting emot vare sig kristna, muslimer, judar eller någon annan religiös gruppering. Islamism är en politisk ideologi, även känd som ”politisk islam”. Al Qaida, Al Shabab och Islamiska Staten är exempel på islamistiska organisationer. 


 

Örebropartiet är uppenbarligen det enda partiet i Örebro KF som är beredda att gå tillräckligt långt i frågan om att hindra dessa islamister från att bedriva utbildning i vår kommun.


 

Här är ett längre utdrag från debatten. Så här låter det alltså i ett svenskt kommunfullmäktige 2019 när åtminstone ett parti försöker övertyga övriga om att det är en dålig idé att låta kriminella och terroristkopplade nätverk bedriva skol- och förskoleutbildning.


 

Nästa gång du hör en politiker skylla ifrån sig ska du komma ihåg att det finns alla verktyg och möjligheter i världen att stänga ner dessa verksamheter. Anledningen till varför islamisterna bedriver skolor och förskolor i våra kommuner beror på att politikerna tillåter dem.  

Här kan du läsa yrkandet i sin helhet (det som Anders Åhrlin (M) hävdar skulle slå mot ”seriösa aktörer”) 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter