S, C, KD och M gick ihop: Slaktade högkostnadsskydd inom färdtjänsten och äldres servicetjänster

Tack vare Moderaternas hjälp kunde S, C och KD få igenom sina nedskärningar på färdtjänsten och äldres servicetjänster. Vi föreslog flera andra besparingsalternativ, men bemöttes med beskyllningar om populism.

På oktobers kommunfullmäktigesammanträde försökte S, C, KD och M genomföra nedskärningar inom Örebro kommuns färdtjänst. Främst ville man ta bort det högkostnadsskydd som finns till för att stötta de gamla och sjuka som behöver nyttja färdtjänsten lite extra.

I oktober pratade man om att högkostnadsskyddets kostnad uppgick till ca 8,4 miljoner.

Då lyckades vi mindre partier (SD, L, V, MP och ÖP) få till en återremiss av ärendet, varmed vi sköt upp nedskärningarna.

Vid ärendets första behandling i kommunfullmäktige kan en återremiss gå igenom förutsatt att 33% av ledamöterna röstar för det. Vid en andra behandling krävs 51% av ledamöternas röster. Eftersom Moderaterna redan från början bestämt sig för att stödja S, C och KD i ärendet skulle ärendet gå igenom om vi inte lyckades få till en återremiss.

Läs tidigare inlägg om ärendet: Vi lyckades skjuta upp nedskärningarna av färdtjänsten

Ärendet blixtbehandlades och kom tillbaka

Trots att Örebro kommun har en vana i att fördröja ärenden och motioner genom att bland annat delegera dessa till praktikanters skrivbord, valde man här en annan väg.

LÄS ÄVEN: Så saboterade de vårt försök att stoppa Kulturkvarteret 

Ärendet blixtutreddes och var tillbaka på Kommunfullmäktiges bord en och halv månad senare, 10 december 2019.

Denna gång hade man dock räknat om lite på vad besparingen skulle ge, nu talade man istället om en besparing på 1-3 miljoner.

Det motsvararar exempelvis:
1-3 kommunalråd, om 2-6 kommunalråd halverar sin lön kan högkostnadsskyddet bevaras. I klippet kan ni se hur kommunalråden svarade när Markus Allard föreslog det som ett alternativ till nedskärningen på gamla och sjuka.

Ett annat exempel är Kulturkvarterets driftskostnader. Ett års drift för Kulturkvarteret skulle generera 15-45 års drift för högkostnadsskyddet inom färdtjänsten.

Hur kan det komma sig att man får fram så olika siffror på den beräknade besparingen? Ja, det är det ingen som vet. Det är inte heller någon som vet varför färdtjänsten överstiger sin budget med 50%.
 
När Örebropartiets Markus Allard ställde frågan på ett kommunstyrelsemöte blev svaret från ansvarigt kommunalråd Ullis Sandberg (S): ”Vi borrar i det.”

Efter att ha slaktat färdtjänsten var det dags att ge sig på gamla människors hjälp med matlagning

Efter att Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna röstade igenom slopningen av högkostnadsskyddet inom färdtjänsten var det dags för nästa punkt på dagordningen: slopande av servicetjänster för äldre.

Där blev resultatet att samma partier röstade för att skära ner på servicetjänster för äldre till ett beräknat värde av 17 miljoner kronor. Servicetjänster innebär exempelvis hur många timmar man har rätt till hjälp med matlagning eller snöskottning, eller andra saker som är nödvändiga för att man ska ha en dräglig tillvaro även som en äldre örebroare. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter