Vad händer när Örebropartiet delar ut skyddsutrustning till behövande?

Örebropartiet delade ut skyddsutrustning till personalen inom äldreomsorgen. Då vill lokal media och ansvariga politiker få det till att vi ska ha spridit Corona på äldreboenden. Den donerade utrustningen ska dessutom förstöras, enligt en högt uppsatt S-politiker. Läs mer om cirkusen här:

Under våren har vi i Örebropartiet påbörjat vår distribution av skyddsutrustning till anställda inom vård- och omsorgsyrken. Detta arbete pågår fortfarande och förväntas pågå även under sommaren.

Utrustningen som vi delar ut har antingen skänkts till oss eller köpts in av Markus Allards halverade kommunalrådsarvode.

LÄS ÄVEN: Allard halverar sitt arvode

Till en början var syftet att kartlägga utrustningsstatusen på olika hemvårdsenheter. Detta eftersom den ansvariga förvaltningschefen för vård- och omsorg, Annika Roman, vägrat att förse oss folkvalda med begärd information om just skyddsutrustningsstatus inom äldreomsorgen. Samtidigt har hon i media hävdat att kommunen ”följer de riktlinjer som finns” samt att de anställda har adekvat skyddsutrustning.

Det uppdagades ganska fort att det Annika Roman, och andra ansvariga chefer och politiker, försökte göra gällande i media helt enkelt inte stämde. De anställda hade inte alls tillgång till adekvat skyddsutrustning.

Vi träffade istället flertalet sköterskor som tvingades arbeta helt utan skydd. Många hade inte mer än tvål och vatten. Detta var långt in i april, alltså flera veckor efter det att de flesta kommuner insett allvaret. Hur man agerade i Örebro, vad man beställde för utrustning och när inköpen gjordes är information som kommunledningen valt att mörklägga. 

På vissa av de hemvårdsenheter vi besökte hade man redan ett fåtal visir, ibland även av den typ som vi distribuerade. Detta hade skett genom donationer från allmänheten.

De flesta vi träffade hade hört ryktesvägen att det skulle finnas utrustning i något lager någonstans (kommunens centrallager) men ute på enheterna lös denna utrustning med sin frånvaro.

De anställda förvägrades även munskydd och/eller ansiktsmasker. För att få använda munskydd skulle man ha att göra med en person som spottade, hostade eller fräste. Alltså en person som uppvisade tydliga sjukdomssymptom. Först då ansågs det vara okej, enligt styret i Örebro kommun, att låta de anställda be sin chef om att skicka en förfrågan till centrallagret. Därefter kunde man få en eller två munskydd att använda.

Nerikes Allehandas agerande i det hela

Med tanke på att flera örebroare smittats av Covid19, varav många också dött, skulle man kunna tro att ovannämnda information borde vara intressant för de lokala journalisterna.

Vi tipsade lokala medier om missförhållandena. Public Service var ointresserade och NA tog ett dygn på sig att ringa upp. Men istället för att bry sig om det faktum att chefer och politiker försöker mörklägga hur illa man skött Coronakrisen, var man mer intresserade av att skriva en artikel om att Markus Allard och Peter Springare skulle ha ”trotsat besöksförbud” och ”brutit sig in på” äldreboenden.

Det handlade om att Markus och Peter gått in i en öppen dörr vid Rostahemmet för att hitta hemvårdsenhetschefens kontor. Några anställda visade vilken dörr det var och förloppet var över inom några sekunder.

Det är alltså detta som NA ville spinna till att ÖP skulle ha ”trotsat besöksförbud” och ”brutit sig in” på äldreboenden.

Samtalen med Nerikes Allehanda finns inspelade.

Här kan man lyssna på det samtal där NA är mer intresserade av att bygga sin förutbestämda artikel om hur ÖP ska ha spridit Corona på äldreboenden, istället för att hörsamma nyhetstipsen om hur ansvariga mörklägger information och förvägrar anställda adekvat skyddsutrustning.

Då det var tämligen uppenbart att NA planerade att göra en fulvinklad artikel valde vi att publicera samtalen i förväg. NA jobbar ofta så att de trycker ut en artikel med en kraftigt missvisande rubrik och passande bildsättning för att därefter lägga artikeln bakom betalvägg.

Därför valde vi att förekomma fulvinklingen genom att publicera samtalet med Nerikes Allehanda. Om NA hade varit intresserade av att följa upp tipsen som vi gav till dem hade de kunnat göra det ändå. Men detta var de givetvis inte intresserade av.

Transparensen föll inte NA i smaken. Tidningen ringde därför upp en andra gång. Syftet tycks något oklart, men resultatet kan man höra i slutet av samma youtubeklipp, därav titeln ”Nerikes Allehanda skriker på Markus Allard”.

Istället för att publicera en saklig artikel valde Nerikes Allehanda mycket riktigt att, några dagar senare, publicera den förväntat fulvinklade artikeln. Ackompanjerad med en ledarsida från Lars Ströman, rubricerad: Örebropartiets jippo om skyddsutrustning är ren propaganda.

S-toppen: Visiren ska förstöras

Innan NA publicerar sin artikel börjar de andra partiernas politiker att sprida samma narrativ i sociala medier, nämligen att ÖP ska ha brutit sig in på äldreboenden och levt rövare bland försvarslösa gamlingar.

Man försöker även göra gällande att vi stört ”personalen från att rädda liv”. En direkt lögn.
De enda vi ”stört” är de chefer som vägrar förse oss med viktiga information som är avgörande för att vi folkvalda ska kunna fatta rätt beslut. Det har då skett genom ett antal telefonsamtal och mejl och torde inte vara i vägen för någon att ”rädda liv”.

Huruvida man ska se ÖP:s agerande som god gärning eller inte råder det inga delade meningar om. Nej, enligt de andra partierna ska det hela förstås som ett hemskt populistiskt pr-jippo...

Men det stannar inte där. Det är inte bara hemskt att vi försett de anställda med skyddsutrustning som de hade stort behov av att få. Skyddsutrustningen ska dessutom förstöras. Det skrev S-toppen Ullis Sandberg sent på fredagskvällen 24 april.

”det är ju dessutom så att om de istället lämnat in materialet till centrallagret och det ÄR rätt utrustning så hade det kunna användas av personal och då hade dom hjälpt till. Nu förstörs ju material istället ”, skrev Ullis Sandberg på Facebook.

En journalist från Nyheter Idag frågade då ”hur då förstörs?” men den frågan tog Ullis bort samtidigt som hon ändrade sin kommentar.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter