ÖP ensamma om att rösta emot höjd bygglovstaxa

På byggnadsnämndens möte 23 april var Örebropartiets Markus Allard, den enda ledamoten att rösta emot införande av en höjd bygglovstaxa. Konsekvenserna av höjningen kommer främst drabba kommunens företagare, varmed ÖP yrkade på att förslaget skulle göras om.

Markus Allards reservation i ärendet lyder:

”När byggnadsnämnden nu fattat beslut om att revidera bygglovstaxan har man röstat för att höja vissa av dessa taxor med 50%. Jag är den enda ledamoten som röstat emot.

Det är en rejäl höjning som ligger i linje med hur Örebro kommun tidigare valt att höja avgifter, hyror och taxor. Ett exempel är avgiften för offentlig platsmark som höjdes med hela 87,5%.

Anledningen till att man höjer dessa avgifter så mycket är för att de styrande partierna kört kommunens ekonomi i botten när de slösat våra skattemedel på exempelvis Kulturkvarter och kromade fruktstatyer. Nu behöver man hitta pengar ”bakvägen”. Då förmår man förvaltningarna att chockhöja avgifterna.

Ska avgifter höjas ska det ske successivt och det ska då kommuniceras tydligt och lång tid i förväg.

Vi behöver skapa en långsiktighet och förutsägbarhet gällande dessa avgifter för att inte stjälpa vårt lokala näringsliv”
, skriver Allard.

Allard riktar även kritik mot de partier som annars brukar vilja måla ut sig själva som företagsvänliga.

”Att det bara är Örebropartiet som påpekar bristerna i detta är häpnadsväckande, men säger en del om hur stympade de sk ”företagsvänliga partierna” är. Man är vana vid att sova sig igenom möte efter möte för att i valrörelsen spela teater om att man utgör ett alternativ till det S-ledda styret.

Jag yrkade därför, som ensam ledamot, på återremittering av ärendet. Jag anser att det behöver göras om i linje med det jag gett uttryck för.”


Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Moderaterna röstade för att släppa igenom förslaget om höjd bygglovstaxa. SD var inte närvarande och MP saknar plats i nämnden.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter