Allards sparförslag: Låt barnen ställa ut på Open Art

Markus Allard har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige om att låta barnen få ställa ut på Open Art. ”Genom att göra om Open Art till barnens Open Art kan vi skapa en konstupplevelse för hela familjen när barnen får ställa ut sina verk - samtidigt som vi sparar på Örebroarnas skattepengar”, skriver Allard i motionen.

Örebropartiets partiledare och kommunalråd, Markus Allard, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att låta barnen ställa ut på Open Art.

Motionen:

Spara pengar genom att låta barnen ställa ut på Open Art!

Örebros ekonomi är ansträngd varmed fullmäktige kommer behöva genomföra besparingar i den kommunala budgeten.

Örebropartiet är öppna för en rad besparingsförslag som syftar till att vi istället ska kunna värna välfärdens kärnverksamhet.

Vi vill bland annat genomföra besparingar avseende kommunens konstinköp.
Örebro kommun finansierar årligen Open Art i mångmiljonklassen. Argumenteten för Open Art handlar om att utställningen lockar till sig turister och att vi på så vis genererar intäkter till kommunkassan.

Ingen har dock lyckats bevisa att ett konstverk måste kosta X antal miljoner för att det ska betraktas som konst och generera intäkter via besöksnäringen. Det finns således inget som tyder på att konsten måste kosta örebroarna mångmiljonbelopp för att den ska kunna generera de där påstådda turismintäkterna.

Vi i Örebropartiet föreslår därför, som alternativ till att lägga ner Open Art, att konstutställningen bevaras men att vi byter från dyra konstnärer till billigare. Vi behöver inte hyra in dyra konstnärer från utlandet när det i varje bild- och slöjdsal redan huserar små konstnärer.

Låt Örebros skolbarn få ställa ut konstverk på Open Art istället. Konsten kan delvis produceras under bild- och slöjdtimmar som ändå är schemalagda, förutsatt att det går att kombinera med skolans läroplan. Vi pratar således inte om några större kostnader.

Genom att göra om Open Art till barnens Open Art kan vi skapa en konstupplevelse för hela familjen när barnen får ställa ut sina verk - samtidigt som vi sparar på örebroarnas skattepengar.  

Örebropartiet yrkar därför:
 

  • Att: Örebro kommuns finansiering av Open Art reduceras till en tiondel av dess ursprungliga belopp
  • Att: Örebros skolbarn får möjligheten att ställa ut konstverk på Open Art

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter