Springare JO-anmäler förvaltningschefen för Vård- och omsorg

Peter Springare har JO-anmält Annika Roman, förvaltningschef för vård- och omsorg i Örebro kommun. Detta eftersom Roman mörkat information för oss folkvalda. 

Annika Roman har vägrat att lämna ut begärda handlingar avseende statusen på skyddsutrustning inom äldreomsorgen. Hon har valt att undanhålla den informationen från oss. Samtidigt har hon ljugit i media om att de anställda inom äldreomsorgen har adekvat skyddsutrustning.

Örebropartiets representanter har besökt ett antal hemvårdsenheter och har kunnat konstatera att de anställda saknar den utrustning som krävs. Detta bekräftas även av flertalet anställda som varit i kontakt med partiet.

LÄS ÄVEN: Vad händer när Örebropartiet delar ut skyddsutrustning till behövande?

Annika Roman lovade i början av april att vi skulle få en sammanställning avseende skyddsutrustningen. Den skulle inkomma till oss inom loppet av några dagar. Några dagar senare kontaktade vi Roman igen för att fråga vart den utlovade sammanställningen tagit vägen. Vi fick då svaret att det behövdes ytterligare några dagar.

Det dröjde flera veckor. Någon sammanställning över skyddsutrustningen inkom inte. Detta trots att den begärts av folkvalda ledamöter i såväl hemvårdsnämnden som kommunstyrelsen. Att mörka information för folkvalda är allvarligt. Sverige är en demokrati och då är det politiker som ska fatta besluten, inte teknokratiska tjänstemän. Om folkvalda politiker förvägras information saboteras möjligheterna att fatta välavvägda beslut. Förvaltningschef Annika Roman har agerat politiskt när hon valt att mörka så viktig information för folkvalda ledamöter.

Vi försökte under tiden få ut information via andra chefer, däribland upphandlingschefen Helena Sköld Lövgren. Vi fick då höra att informationen inte kunde lämnas ut på grund av att den klassificerades som ”arbetsmaterial”. Dagen efter det fick vi höra en tredje förklaring till varför informationen inte kunde lämnas ut. Den kom nu från Annika Roman som hävdade att säkerhetsavdelningen just förbjudit henne från att lämna ut informationen.

Samma dag som detta skedde gick kommunledningen ut på intranätet och förbjöd sina anställda från att vittna om missförhållanden i arbetet med Coronaviruset.

LÄS ÄVEN: Springare JO-anmäler kommunledningen

Det hela ska förstås som en koordinerad mörkläggningskampanj i syfte att förvägra kommunmedborgarna insyn i hur ansvariga politiker och chefer hanterar Coronakrisen. Så agerar man inte om man inte är väldigt orolig för att det ska visa sig att man gjort något allvarligt fel.
Man bör i detta sammanhang också komma ihåg att flera örebroare avlidit till följd av att ha smittats av viruset.

Peter Springare har JO-anmält Annika Roman för att hon vägrat lämna ut begärda handlingar till oss folkvalda. Vi vill att JO granskar huruvida Annika Roman agerat inom ramen för gällande rätt.  

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter