Springare JO-anmäler kommunledningen

Peter Springare har JO-anmält Örebros kommunledning för deras försök att förhindra anställda från att nyttja sin grundlagsstadgade meddelarfrihet.

Den 23 april lade Örebro kommun ut ett meddelande på sitt intranät där man förbjöd alla kommunens anställda från att prata med media och/eller andra utomstående om arbetet med Coronaviruset.

Det strider mot den grundlagsstadgade meddelarfriheten.

När Örebros kommunlednings agerande uppmärksammades försökte man släta över det hela i hopp om att ingen skulle lägga så stor vikt vid vad man precis gjort. Dessvärre för de ansvariga cheferna och politikerna, uppmärksammades Örebros agerande även i rikspressen. Örebro har nu fått strålkastarljuset på sig som en särskilt dysfunktionell kommun när det gäller Coronakrishanteringen.

Örebro sticker ut.

Vi i Örebropartiet ser mycket allvarligt på det inträffade, men är inte förvånade. Det är många anställda i kommunen som är rädda för att rikta kritik mot den förda politiken. Vi upplever att det hela förvärrats under Coronakrisen.   

Örebropartiet har flera gånger fått höra att vi inte ska ”politisera” det ena eller det andra. Det här kommer från samma personer som är skyldiga till att vi inte får information om hur det är ställt med skyddsutrustningen inom äldreomsorgen. Dessa individer är nu också skyldiga till att ha försökt inskränka kommunarbetarnas meddelarfrihet.

Man begår den ena fula handlingen efter den andra och kräver sedan någon form av lojalitet.
De andra partierna i kommunen har accepterat styrets önskan och därför grävt ner den sk politiska stridsyxan, varmed man ingått en överenskommelse om att inte ”politisera” den förda politiken.
Men vi i kommer inte trampa i den fällan. Vi är inte som de andra partierna. Örebropartiet står utanför partiernas ”överenskommelse” som går ut på att se mellan fingrarna och släta över det som nu sker.  

Örebropartiets kommunfullmäktigeledamot Peter Springare har nu JO-anmält kommunledningen.
Anmälan riktar sig mot kommunstyrelsen samt kommundirektören. Kommunstyrelsen är den myndighet som anses ansvarig och kommundirektören är den högsta tjänstemannabefattningen i kommunen.

Kommundirektören Anne Andersson har däremot varit sjukskriven under delar av den period som avses varmed även hennes ”vikarie”, hållbarhetschefen tillika ställföreträdande kommundirektör, Katrin Larsson, anmälts.

JO bör utreda huruvida Örebro kommuns agerande kan anses vara inom ramen för gällande rätt.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter