Därför röstade vi nej till dyrt och onödigt måldokument

Örebros kommunpolitiker har ännu en gång lyckats slösa mångmiljonbelopp på dokument utan egentligt innehåll. Läs varför Örebropartiet röstade nej till det sk ”Hållbarhetsprogrammet”.

Partierna i Örebros kommunfullmäktige fortsätter att strössla skattebetalarnas pengar på onödigt dravel.

SE ÄVEN: Markus Allard (ÖP) frågar om ett dokuments funktion - Vänsterpartiet kontrar med förintelsen

På Kommunfullmäktigemötet 16 juni behandlades det nya sk ”hållbarhetsprogrammet”.

Hållbarhetsprogrammet är ett slags måldokument som utgår från FN:s globala mål ”Agenda 2030”.

Processen med att ta fram ett nytt måldokument startade 2018. Två år senare är måldokumentet, även kallat hållbarhetsprogrammet, färdigt.

Under tiden har kommunens politiker, tjänstemän och direktörer ”workshoppat” som aldrig förr – på betald arbetstid. Detta samtidigt som man genomfört nedskärningspaket efter nedskärningspaket på vård, skola och omsorg.

Processen med att ta fram måldokumentet har kostat skattebetalarna åtskilliga miljoner kronor - sett till den arbetstid och de resurser som lagts ner på projektet.

Resultatet blir ett dokument bestående av ca 30 sidor. Med ”mål”.

Målen är i sin tur vaga, svåra att mäta och orealistiska.

Bland annat har man, efter all spenderad tid och alla spenderade skattepengar, kommit fram till att kommunen ska:

-          Öka andelen trygga anställningar
-          Öka måluppfyllelsen i skolan
-          Säkerställ studiero
-          Bebyggelse ska ske enligt översiktsplanen
-          Säkerställ utbildning på lika villkor
-          Säkerställ tillgång till rent dricksvatten
-          Minska utsläppen av miljögifter
-          Motverka diskriminering
-          Stärk individens möjligheter till inflytande
-          Säkerställ att mänskliga rättigheter tillgodoses
-          Öka tryggheten

Kommunen har även ambitiösare mål än så. Bland annat har politikerna i Örebro bestämt sig för att ta sig an den globala finansmarknadens utveckling, något som framgår av målformuleringen:

  • Säkerställ att finansmarknaden utvecklas så att den bidrar till en hållbar utveckling.

Ingenstans i dokumentet nämns kommunens kapacitet att kunna realisera de uppsatta målen.

Se här när Örebropartiets partiledare Markus Allard motiverar varför ÖP röstar avslag till det hela.
 
Utöver Örebropartiet röstade även SD avslag till dokumentet, med motiveringen att det inte finns någon ordentlig konsekvensbeskrivning. De andra sju partierna röstade för och deras företrädare var alla uppe i talarstolen, varav vissa var nästintill euforiska över dokumentet.  

Hela debatten kan ses här (Punkt 21. Program för Hållbar utveckling). 

Dokumentet kan läsas här: 
 

Samtidigt fortsätter samma politiker och partier att rösta igenom nedskärning efter nedskärning på den kommunala välfärdens kärnverksamhet.

Kort efter debatten om det miljondyra hållbarhetsdokumentet röstades Örebropartiets Markus Allard ner av resten av KF när han yrkade om att riskgruppen 70+ skulle få avgiftsfri hjälp med att genomföra inköp av matvaror, i syfte att minska smittspridningen. Då menade man att det helt enkelt blir för dyrt.

Protokollsutdrag:

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter