ÖP ensamma om stödpaket till restauranger, krogar och caféer

Vid KF-sammanträdet 23 september 2020 var Örebropartiet ensamma om att försöka slopa avgifter för lokala näringsidkare.

Trots att Corona-pandemin slagit hårt mot dessa branscher vägrade de andra partierna att gå på Örebropartiets linje, som innebar ett för kommunen litet men för företagen välbehövligt och verkningsfullt stödpaket till utsatta lokala näringsidkare.

I och med att de styrande S-C-KD-partiernas budget vann omröstningen 2019 höjdes även flertalet taxor och avgifter. Bland annat höjdes taxan för upplåtelse av offentlig platsmark med 87,5%. Det är den taxa som alla caféer, restauranger eller krogar ska betala för att få nyttja kommunal mark till exempelvis uteserveringar.

När Corona slog till mot Sverige med full kraft stod det klart att framförallt denna bransch skulle komma att drabbas hårt. Örebropartiet var ensamma om att förespråka en mer verkningsfull nedstängning av kommunen för att hindra den kraftiga spridningen som sedan följde. Likväl förstår vi att det får ekonomiska konsekvenser varmed vi föreslog att kommunen skulle kunna agera buffert för utsatta branscher. Vi fick inte gehör för någonting.

Trots pandemins verkningar på besöksnäringen vägrade kommunledningen att backa från sin chockhöjning på 87,5%.

PÅ KF i september 2020 gick man dock med på att sänka avgiften. Med 25%. På den redan genomförda höjningen på 87,5%, med andra ord kvarstår det faktum att man fortfarande drivit igenom en omfattande chockhöjning för nämnda bransch.

Örebropartiet föreslog istället att avgiften helt skulle slopas för 2020. Det skulle innebära en kostnad mellan 2,5-3 miljoner att göra det, en kostnad motsvarande 5-6 kromade äppelskrutt. Det är också något som kommunstyren runt om över hela Sverige redan drivit igenom, i syfte att hjälpa sina lokala näringsidkare och förhindra vågor av massuppsägningar som konsekvens av eventuella konkurser.

Därefter yrkade vi även på att avgifterna åter skulle sänkas till den nivå som var rådande innan beslutet om chockhöjning på 87,5%.

Finansieringen skulle, om vårt yrkande gått igenom, i första hand ske inom ramen för ”kommunstyrelsens utskott för hållbar utvecklings oförutsedda kostnader” (i styrets budget fanns här 1,6 miljoner), i andra hand inom ramen för ”kommunstyrelsens utskott oförutsedda kostnader” (i styrets budget fanns här 13 miljoner) och i sista hand genom nedskärningar på kommunikationsavdelningen (vars årliga kostnad överstiger 22 miljoner).  

Inget annat parti röstade med Örebropartiet.

Vårt yrkande röstades ner i fullmäktige och förslaget om endast en 25% sänkning – av den redan genomförda höjningen - gick igenom med hjälp av bland annat ”oppositionspartierna” Liberalerna och Moderaterna. Dessa två sistnämnda partier, som också gärna torgför sig som företagarvänliga, tycker tydligen att lokala näringsidkare i kommunen inte behöver stöttas till följd av Coronapandemin.

Samtliga hyres-, avgifts- och taxehöjningar drivs igenom av ansvariga partier för att täppa till de hål man orsakat i den kommunala ekonomin när man ivrigt slösat skattebetalarnas pengar på saker ingen bett om, exempelvis Kulturkvarter, politikerarvoden, högavlönade toppchefer och direktörer, superbussar, kromade fruktstatyer, osv.

I Örebropartiets budget redogör vi för flertalet alternativa sparförslag. 

Ett utdrag från debatten  kan ses här:

​​​​​​​

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter