Örebropartiet ensamma om att vilja slopa politikernas fallskärmar

Örebropartiet var ensamma om att rösta för ett slopande av politikernas omställningsstöd. Under debatten om politikers fallskärmar briljerade även Vänsterpartiet. Inte genom att rösta med Örebropartiet, men genom att slå nytt världsrekord i svammel och hyckleri. Se filmklippet i inlägget!

Politiker i Örebro kommun har rätt till så kallat ”omställningsstöd” i upp till tre år.

Omställningsstödet är en inkomst på 85% av arvodet för år ett och två efter avslutad anställning. För år tre är omställningsstödet 60% av arvodet. Det är med andra ord en slags fallskärm.
År 2020 är heltidsarvodet för ett kommunalråd 68 400 kronor i månaden. 85 procent blir således 58 140, som fd politiker då kan lyfta varje månad i 24 månader. Därefter blir det 41 040 kronor varje månad år tre.

Frågan behandlades under KF-sammanträdet den 23 september 2020.

Miljöpartiet la ett yrkande om att ärendet skulle återremitteras med inriktning mot mindre generösa tidsramar och ersättningsnivåer när det gäller omställningsstödet.
Örebropartiet varken såg, eller ser, något större behov av vidare behandling av frågan. De pengar som sugs ut från skattemedel till politikers överdimensionerade arvoden och andra förmåner, kan istället användas i kärnverksamheterna inom kommunen och därigenom komma skattebetalarna till del.

Därför föreslog vi i Örebropartiet, som enda parti, att omställningsstödet helt enkelt skulle slopas.
 
Därför blev det svårt för Vänsterpartiet att rösta med Örebropartiet: ”Har inte hunnit sätta sig in i ärendet”

Vänsterpartiet säger sig vara emot politikers generösa arvoden och förmåner. Trots det råkar Vänsterpartiet alltid rösta annorlunda när dessa frågor väl kommer upp till behandling.

I januari 2019 la Örebropartiet förslag om att sänka politikernas arvoden till 50, 60, 70, 80 respektive 90% av rådande nivå, vartefter varje förslag röstades ner. Endast i sistnämnda fallet, att sänka till 90% av rådande nivå fick Örebropartiet medhåll av ett annat parti, Sverigedemokraterna.
Vänsterpartiet la ner sina röster.

När nu Vänsterpartiet, under KF-sammanträdet 23 september i år, väl får möjligheten att rösta på Örebropartiets förslag om att slopa omställningsstödet blir det plötsligt väldigt svårt.

Partiets kommunalråd Martha Wicklund ville ajournera mötet och menar att partigruppen inte hunnit sätta sig in i ärendet (de har haft tillgång till handlingarna i en dryg månad innan mötet).
Att veta hur man ska rösta i frågan, huruvida man ska bevara eller avskaffa omställningsstödet ELLER skicka tillbaka/skjuta upp ärendet var en fråga som V behövde en över 30 minuters lång fikapaus – på sittande KF-möte – för att bestämma sig om. De landade ändå i att rösta för att bevara omställningsstödet.
 
Det enda partiet som röstade för ett borttagande av dessa fallskärmar var naturligtvis Örebropartiet. Ett klart och konsekvent besked till väljarna inför valet 2022. I vart fall till de väljare som sätter kärnverksamheterna i kommunen främst och som ogillar att kommunpolitiker kan fortsätta leva av skattemedel långt efter det att de slutat med politiken.

Se filmklippet där Örebropartiet och Vänsterpartiet motiverar sina diametralt motsatta hållningar i frågan:

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter